Hjem

Om Codex Advokat

Codex er et av Norges ledende advokatfirmaer for privatpersoner og næringsdrivende. Vi tar oppdrag i hele Norge og skal med vår juridiske kompetanse løse en krise — eller unngå at du kommer i en krise.

Om oss privat2

Hvem bistår vi?

Vi bistår både privatpersoner og bedrifter.

Du får bistand uansett hvor du er:

  • Nasjonalt og internasjonalt
  • Fysisk og digitalt

Hos Codex møter du eksperter på loven, som samtidig skal ivareta deg som menneske. Vi vil lytte, sette oss inn i din situasjon og gi den den bistanden som du trenger.

Du skal oppleve at vi er profesjonelle, entusiastiske, rause og åpne. På en måte som skaper forståelse, tillit og som er med på å gi deg en bekymring mindre.

Vårt utgangspunkt er at alle er forskjellige, og alle har ulike behov.

Trenger du juridisk bistand skal vi være der for deg.


Tjenester for privatpersoner

Codex er et av Norges største advokatselskap på privatrettsområdet. Vi bistår årlig over 3000 privatkunder med juridisk kompetanse.

Vi bistår privatpersoner blant annet med:

→ Alle våre fagområder for privatpersoner.

Vi tilbyr rådgivning og bistand innenfor de fleste privatrettslige områdene.

Vi vet at en god advokat ikke er én som kan alt, men én som er spesialist på det området som du trenger hjelp til. For å gi deg som kunde best mulig oppfølging er våre advokater spesialisert innen ulike fagområder.

Har du en konflikt med arbeidsgiver får du hos oss en advokat som er spesialist på arbeidsrett. Har du behov i forbindelse med en barnefordelingssak vil en advokat med spisskompetanse på familierett hjelpe deg.

Tjenester for bedrifter

Codex Advokat ønsker å minimere risiko og øke konkurransekraften for å skape et best mulig resultat for deg som næringsdrivende.

Uansett behov eller bekymring vil Codex advokat være en profesjonell samarbeidspartner for deg. Overordnet er vi delt inn etter flere spesialiserte rettsområder.

Vi bistår virksomheter blant annet med:

Alle våre fagområder for næringsdrivende.

For å lykkes med dette har vi bygget opp en organisasjon som skal drives av prestasjoner. Disse skapes gjennom følgende fokus:

  • Vi jobber i tverrfaglige team med ulike spisskompetanser.
  • Solide juridisk tjenester leveres best med en kombinasjon av juss sammen med inngående bransjekunnskap.
  • Vi skal forstå våre kunder. Derfor er vi organisert i dedikerte team med en kontaktperson.
  • Vi har et stort engasjement og fokus på fremtidens arbeidsliv.
Hvilke krav, behov og bekymringer vil du som næringsdrivende møte på som følge av samfunnsutviklingen og søkelyset på bærekraft?

Vi er løpende oppdatert på trender og utvikling innenfor bærekraftsområdet og vil kunne gi råd og bistand som legger til rette for langsiktige løsninger og verdiskapning.

Våre priser

Honorar (eks. mva.)
2.450,- til 4.100,-

Prissatsen vil kunne variere ut ifra hvem som utfører oppdraget, oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder. For privatklienter ligger våre veiledende i intervallet fra NOK 2450 eks. mva. til NOK 4100 (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater, senioradvokater og partnere). For næringsdrivende er det pris etter nærmere avtale.


Vår visjon

Vårt mål er å være et ledende advokatfirma på juridiske spørsmål.

Samtidig engasjerer vi oss sterkt ved utviklingen innenfor samfunnsansvar, bærekraft og klima — både innen kommersielle og ikke-kommersielle sider.

I begynnelsen av 2019 besluttet Codex Advokat at samfunnsansvar, bærekraft og klima skulle være en viktig del av vår strategi og bedriftskultur.

Det systematiske arbeidet med bærekraft startet i 2019, da vi innledet et samarbeid med FN og deres initiativ "Climate Neutral Now". Sommeren samme år bekreftet FN at Codex Advokat var det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden.

Manager Niclas Svenningsen fra UN Climate Change sa i den anledning:

“We are glad to see Codex, the first law firm to join the UN Climate Change Secretariat’s Climate Neutral Now initiative, showing that there are actions one can take right now to respond to this challenge. We invite everyone to follow Codex’s example and join the global climate action.”

Bærekraft er en viktig del av vår kultur

Mennesker bekymrer seg for helsen, økonomien, klimaet og miljøet, arbeidet og familien.

Vi har lover og regler som i mange tilfeller kan frigjøre oss fra våre bekymringer. Lover og regler kan også bidra til å at bekymringer om klima og miljø reduseres

Derfor sier vi i Codex Advokat: "Alt er lov. Alt er regulert, heldigvis."

Advokater skal fremme rett og hindre urett. Codex Advokat definerte i 2019 en tydelig kultur- og markedsplattform. Her fremgår vår visjon, hvem vi skal være og hvorledes vi skal arbeide.

Les mer om:


Noen av våre samarbeidspartnere


Våre lokaler i Oslo

Kontorene våre er lokalisert i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi bistår både private og næringsdrivende kunder, nasjonalt og internasjonalt, digitalt og fysisk.

Kundeservice

Karriere

Vi er i sterk vekst og søker deg som i tillegg til å være profesjonell og entusiastisk, også kan identifisere deg med verdier som raus og åpen.

Lyst til å bli en del av oss? Ta kontakt med oss for en prat.

Se på ledige stillinger