Hjem

Forretnings­jus, skatt & MVA

Codex Advokat tror på det å hente innsikt og perspektiver fra ulike miljøer. Et firma med mangfold i erfaring, tenkemåte og kompetanse. Alltid med en grunnmur av førsteklasses juridisk kompetanse.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber tverrfaglig som et lag. På en måte som gjør at vår kombinasjon av juridisk, forretningsmessig og økonomisk forståelse gir deg som klient en merverdi i form av fleksibilitet og gjennomføringsevne.

Våre advokater har bakgrunn både fra offentlige etater og privat næringsliv. Vi har erfaring fra styrearbeid, og dekker alle selskapsformer. Nasjonalt og internasjonalt. Codex Advokat bistår både selskap og aksjonærer med rettigheter, forpliktelser og – ikke minst – muligheter.

Hva kan vi bistå med?

I næringslivet oppstår selskapsrettslige spørsmål på daglig basis. Vi forstår at det er frustrerende å bli kasteball mellom ulike advokater, som du må bruke tid og penger på å oppdatere og gjøre kjent med bedriften din.

Derfor sørger Codex Advokat for bistand når du trenger det. Med advokater som kan følge din virksomhet over tid, for bedre forståelse for virksomheten og dine konkrete behov.

Tvisteløsning

Tvisteløsning krever rettslig, forretningsmessig og økonomisk kompetanse for å kunne løse opp i ulike konflikter. Våre advokater kan bistå i hele prosessen og gi god støtte ved en evt. rettssak. Codex Advokat har solid erfaring og omfattende kompetanse innen tvisteløsning for domstolene.

Har du spørsmål knyttet til forretningsjus, skatt eller avgifter? Snakk med oss.


John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt

Thomas Hem

Advokat og partner

Forretningsjus

Per Bernhard Wright

Advokat og assosiert partner

Skatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Skatt

Har du spørsmål om forretningsjus?

Snakk med oss