Hjem
Personskade

Person­skade

Mange opplever dessverre en personskadesak i løpet av livet. Det kan for eksempel være en trafikk-, yrkes- eller pasientskade. I Codex har vi lang og inngående erfaring med den juridiske siden av dette.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hele samfunnet vårt er tuftet på lover, regler og rettigheter. Heldigvis. Det betyr at alt kan løses. Og vi er her for å gi deg én bekymring mindre hvis uhellet er ute, og du er i tvil om hva som bør gjøres.

Vi skal gjøre det vanskelige forståelig, gi råd basert på erfaring og – ikke minst – være tilgjengelige.

Hva er vår fremgangsmåte?

Vi forhandler blant annet med forsikringsselskapene, og møter dem om nødvendig i retten. Vi bistår også dersom du som skadet er usikker på dine rettigheter overfor Nav.

Den som har personskade har gjerne et stort behov for informasjon om rettigheter. Samtidig er regelverket komplisert. Det er derfor viktig å komme i kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Har du spørsmål knyttet til personskade? Snakk med oss.

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Godt å vite

Har du spørsmål om personskade?

Snakk med oss