Hjem
Finn L Eriksen 1 1

Finn Linde Eriksen

Kompetanse

Advokat Finn Linde Eriksen er manager partner og styreleder i Codex Advokat Oslo. Han er leder for avdeling for Erstatning- og Forsikringsrett. Han bistår privatpersoner og så vel private som offentlige virksomheter med råd, forhandlinger og tvisteløsning innenfor områdene erstatning og forsikringsrett.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning både i og utenfor domstolene.

Arbeidserfaring

  • 2010: Partner i Codex Advokat Oslo AS
  • 2009: Codex Advokat Oslo AS
  • 2005: Eget firma i kontorfellesskap med Advokatfirma Robertsen AS
  • 2004: Advokatbevilling
  • 2002: Advokatfullmektig ved Advokatfirma Robertsen AS
  • 2000: Juridisk rådgiver i Landsforeningen for Trafikkskadde
  • 1998: Førstekonsulent i Rikstrygdeverket

Utdanning

  • 1998: Cand.jur, Informasjonsrett, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon