Hjem
Eiendomsrett

Eiendoms­rett

De fleste av oss eier, leier eller har en rettighet i fast eiendom. Det vil være juridiske forhold knyttet til dette. Over alt finnes det lover, regler og rettigheter. Heldigvis. For det betyr at alt kan løses. Altfor mange krangler havner i rettssystemet, noe som ofte er unødvendig og dyrt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

For hvordan deler man egentlig opp en eiendom i fire like store deler? Svaret finnes i lovverket, og her i Codex Advokat har vi mye erfaring med hvilke eierformer som fungerer best.

Vi har et sterkt kompetansemiljø innenfor alle fast eiendoms rettsdisipliner. Vi samarbeider tett med våre klienter og oppnår gode løsninger og resultater i krevende saker.

Vår rådgivning og tvisteløsning omfatter blant annet ekspropriasjon, kjøp og salg av bolig, plan- og bygningsrett, tvist med håndverkere, oppfølging av skade på bygninger, deling og seksjonering av eiendom, tomtefeste, servitutter, borettslag samt husleie.

Hva er målet vårt?

Vi gir våre klienter minst én bekymring mindre. I tillegg til advokater og fullmektiger har eiendomsavdelingen i Codex også en eiendomsmegler. Vi arbeider for å oppnå best mulig resultat for deg som klient.

Har du spørsmål knyttet til eiendomsrett? Snakk med oss.

Har du spørsmål om eiendomsrett?

Snakk med oss