Hjem

Lover og begreper: Eiendomsrett

Eiendomsrett handler om juridiske forhold knyttet til å eie, leie og kontrollere eiendom.

Et stort lyst og umøblert rom.
icon

Dette blir forklart:


Viktige lover:


Juridiske begrep fra A til Å

A

 • Aksjeleilighet
  En leilighet i et aksjeselskap. Beboere blir aksjonærer, og eiendommen eies av aksjeselskapet.

B

 • Borettslag
  Ved kjøp av leilighet i borettslag, eier du din andel (bruksrett til en bolig).

E

 • Eierformer
  En eierform bestemmer din råderett over eiendommen.
 • Eierseksjonsleilighet
  Eier har enerett til å bruke leiligheten.
 • Ekspropriasjon
  Innebærer at deler eller hele eiendommen til grunneier må gis bort mot en erstatningssum.

H

 • Hevd
  Rettsregler som gjør at du erverver en eiendomsrett eller en bruksrett gjennom langvarig bruk i god tro.

S

 • Seksjonering
  Oppdeling av eiendom i flere bruksenheter eller eierseksjoner.
 • Selveie
  Full råderett over bolig. Kan inndeles i eneboliger og eierseksjonsleiligheter.

T

 • Tomtefeste
  Ved kjøp av bolig med tomtefeste eier du bolig, men leier tomt.

Les også