Hjem

Lover og begreper: Eiendomsrett

Eiendomsrett handler om juridiske forhold knyttet til å eie, leie og kontrollere eiendom.

Et stort lyst og umøblert rom.
icon

Dette blir forklart:

Les mer om: Eiendomsrett

Viktige lover:


Juridiske begrep fra A til Å

A

B

 • Borettslag
  Ved kjøp av leilighet i borettslag, eier du din andel (bruksrett til en bolig).

E

 • Eierformer
  En eierform bestemmer din råderett over eiendommen.
 • Eierseksjonsleilighet
  Eier har enerett til å bruke leiligheten.
 • Ekspropriasjon
  Innebærer at deler eller hele eiendommen til grunneier må gis bort mot en erstatningssum.

H

 • Hevd
  Rettsregler som gjør at du erverver en eiendomsrett eller en bruksrett gjennom langvarig bruk i god tro.

K

 • Kausjonsansvar
  En kausjonist for boliglån må kjenne til sine plikter og rettigheter.
 • Kontrollansvar
  Selger har et kontrollansvar ved boligsalg, der selger må undersøke boligen for feil og mangler.

O

 • Opplysningsplikt
  En selger har et objektivt ansvar om å kontrollere boligen for feil og mangler. Videre må dette opplyses om til kjøper.

S

 • Seksjonering
  Oppdeling av eiendom i flere bruksenheter eller eierseksjoner.
 • Selveie
  Full råderett over bolig. Kan inndeles i eneboliger og eierseksjonsleiligheter.

T

 • Tomtefeste
  Ved kjøp av bolig med tomtefeste eier du bolig, men leier tomt.

U

 • Undersøkelsesplikt
  Kjøper har en plikt til å undersøke om boligen har feil og mangler både på visning og ved overtakelse.