Hjem

Varslingstjeneste med god sikkerhet

Få hjelp til å etablere, drifte og administrere en brukervennlig varslingstjeneste, hvor sikkerheten er godt ivaretatt og som ivaretar de juridiske forpliktelsene. Bli varslings-compliant og vær forberedt på EUs nye varslingsdirektiv.

*Mottakelse og håndtering av muntlige varsler avregnes særskilt utenfor den faste abonnementsprisen. Alle priser er eksklusiv moms. Pris er oppgitt per selskap.

Vi hjelper deg med

Tilpasning etter behov

Mulighet for både skriftlig og muntlige varslingskanaler. Varslingstjenesten tilpasses til selskapets behov med logo og tekster.

God sikkerhet

Oppfyller kravene til god sikkerhet og er i samsvar med GDPR og arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Sikrer kryptert dialog og mulighet for anonymitet

All dialog med varsleren vil være kryptert, og beskyttet med passord. Mulig å varsle anonymt, samtidig som saksbehandler kan ha kryptert dialog med varsleren.

Velg den varslingstjenesten som er tilpasset deres behov

 • Standard

  Særlig velegnet for små og mellomstore virksomheter, som skal bruke en varslingstjeneste.
  • Norskspråklig plattform
  • Skriftlig varslingskanal
  • To brukere
  • Oppsett av brukere og juridiske tekster
  • Interne juridiske dokumenter
  • Codex mottar og gjennomgår innkommende varsler
  • Bekreftelse til varsleren

  Abonnement

  1.200,- /mnd*

  Etablering

  8.400,-

  Book demo Standard
 • Support

  For virksomheter, som vil tilby flere måter å varsle på. Særlig egnet for selskaper hvor ansatte ikke er PC-brukere.
  • Alt fra standardpakken
  • Norsk- og engelskspråklig plattform
  • Muntlige varslingskanaler
  • Inntil seks brukere

  Abonnement

  1.400,- /mnd*

  Etablering

  12.000,-

  Book demo Support
 • Tilpasset

  Skreddesydde ordninger for offentlige- og private virksomheter, med særlig behov i tillegg til mulighetene i Standard og Support.
  Særlig relevant for:
  • Konsern og internasjonale ordninger
  • Utvidet bistand ved etablering
  • Mulighet for flere språk
  • Undersøkelse av innkommende varsler
  • Deltakelse i oppfølging av innkommende varsler
  • Formulering av tilbakemelding
  • Ordninger omfattet av særlig regulering

  Pris tilpasset etter avtale

  Book demo Tilpasset

**Mottakelse og håndtering av muntlige varsler avregnes særskilt utenfor den faste abonnementsprisen. Alle priser er eksklusiv moms. Pris er oppgitt per selskap.

Book en demo

Ring 22 93 38 50 eller fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen.

 • Med Codex Varslingstjeneste kan kravene i arbeidsmiljøloven enkelt overholdes. Med en varslingsordning kan dere sikre at alvorlige feil og eventuelle ulovligheter på arbeidsplassen blir oppdaget i tide. Alle virksomheter med fem arbeidstakere eller flere plikter å ha varslingsrutiner.

  Codex Varslingstjeneste ivaretar de juridiske kravene og reglene, som følger av dagens lovgivning, jf. Arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, samt GDPR. Varslingstjenesten ivaretar også kravene som følger av EUs nye varslingsdirektiv.

  Fra 1. juli 2022 fikk flere norske virksomheter utvidet informasjonsplikt, som følge av åpenhetslovens regler. Codex Varslingstjeneste gjør det enkelt både for den som ønsker å varsle, og den som mottar og skal håndtere innkommende varsler.

  Når du etablerer en varslingsordning, er det ikke kun en varlingskanal du setter i drift. Det juridiske må også være på plass. Det betyr for eksempel at virksomheten må ha skriftlige varslingsrutiner, som er tilgjengelig for de ansatte, og må oppfylle kravene til den lovpålagte aktivitetsplikten ved mottak av varsler.

  Alt etter behov og valg av løsning, kan våre erfarne spesialister bistå med administrasjon og behandling av innkommende varsler, etter avtale. Som standard, tilbyr vi i alle våre løsninger å foreta en innledende vurdering ved mottak av et varsel, for å sikre at varselet ikke går videre til behandling av den personen varselet omhandler (habilitetsvurdering).