Hjem

Varslingstjeneste - Hvorfor bør din bedrift ha dette?

Det er lovpålagt at bedrifter med mer enn 5 ansatte har varslingsrutiner på plass. Bli varslings-compliant på en uke med Codex sin kostnadseffektive løsning.

*Mottakelse og håndtering av muntlige varsler avregnes særskilt utenfor den faste abonnementsprisen. Alle priser er eksklusiv moms. Pris er oppgitt per selskap.

Vi hjelper deg med

Tilpasning etter behov

Mulighet for både skriftlig og muntlige varslingskanaler. Varslingstjenesten tilpasses til selskapets behov med logo og tekster.

God sikkerhet

Oppfyller kravene til god sikkerhet og er i samsvar med GDPR og arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Sikrer kryptert dialog og mulighet for anonymitet

All dialog med varsleren vil være kryptert, og beskyttet med passord. Mulig å varsle anonymt, samtidig som saksbehandler kan ha kryptert dialog med varsleren.

Velg den varslingstjenesten som er tilpasset deres behov

 • Standard

  Særlig velegnet for små og mellomstore virksomheter, som skal bruke en varslingstjeneste.
  • Norskspråklig plattform
  • Skriftlig varslingskanal
  • To brukere
  • Oppsett av brukere og juridiske tekster
  • Interne juridiske dokumenter
  • Codex mottar og gjennomgår innkommende varsler
  • Bekreftelse til varsleren

  Abonnement

  1.200,- /mnd*

  Etablering

  8.400,-

  Book gratis demo
 • Support

  For virksomheter, som vil tilby flere måter å varsle på. Særlig egnet for selskaper hvor ansatte ikke er PC-brukere.
  • Alt fra standardpakken
  • Norsk- og engelskspråklig plattform
  • Muntlige varslingskanaler
  • Inntil seks brukere

  Abonnement

  1.400,- /mnd*

  Etablering

  12.000,-

  Book gratis demo
 • Tilpasset

  Skreddesydde ordninger for offentlige- og private virksomheter, med særlig behov i tillegg til mulighetene i Standard og Support.
  Særlig relevant for:
  • Konsern og internasjonale ordninger
  • Utvidet bistand ved etablering
  • Mulighet for flere språk
  • Undersøkelse av innkommende varsler
  • Deltakelse i oppfølging av innkommende varsler
  • Formulering av tilbakemelding
  • Ordninger omfattet av særlig regulering

  Pris tilpasset etter avtale

  Book gratis demo

**Mottakelse og håndtering av muntlige varsler avregnes særskilt utenfor den faste abonnementsprisen. Alle priser er eksklusiv moms. Pris er oppgitt per selskap.

Book en demo

Ring 22 93 38 50 eller fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen.

 • Med Codex Varslingstjeneste kan kravene i arbeidsmiljøloven enkelt overholdes. Med en varslingsordning kan dere sikre at alvorlige feil og eventuelle ulovligheter på arbeidsplassen blir oppdaget i tide. Alle virksomheter med fem arbeidstakere eller flere plikter å ha varslingsrutiner.

  Codex Varslingstjeneste ivaretar de juridiske kravene og reglene, som følger av dagens lovgivning, jf. Arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, samt GDPR. Varslingstjenesten ivaretar også kravene som følger av EUs nye varslingsdirektiv.

  Fra 1. juli 2022 fikk flere norske virksomheter utvidet informasjonsplikt, som følge av åpenhetslovens regler. Codex Varslingstjeneste gjør det enkelt både for den som ønsker å varsle, og den som mottar og skal håndtere innkommende varsler.

  Når du etablerer en varslingsordning, er det ikke kun en varlingskanal du setter i drift. Det juridiske må også være på plass. Det betyr for eksempel at virksomheten må ha skriftlige varslingsrutiner, som er tilgjengelig for de ansatte, og må oppfylle kravene til den lovpålagte aktivitetsplikten ved mottak av varsler.

  Alt etter behov og valg av løsning, kan våre erfarne spesialister bistå med administrasjon og behandling av innkommende varsler, etter avtale. Som standard, tilbyr vi i alle våre løsninger å foreta en innledende vurdering ved mottak av et varsel, for å sikre at varselet ikke går videre til behandling av den personen varselet omhandler (habilitetsvurdering).

 • De siste årene har det vært mange negative varslingssaker i media. Disse viser at manglende varslingsrutiner og mangelfull oppfølging av varsel kan få store negative konsekvenser for virksomheten, samt for arbeidstakeren som varsler og andre involverte parter.

  Det er både i varslerens og selskapets interesse at påståtte kritikkverdige forhold blir undersøkt slik at virksomheten kan iverksatt nødvendige tiltak. For at varsling skal ha en verdi for selskapet, forutsetter det at virksomheten tar tak i problemet på en konstruktiv og seriøs måte.

  Alle virksomheter som sysselsetter minst 5 ansatte eller flere plikter å ha varslingsrutiner. Varslingsrutinene må inneholde en beskrivelse av virksomhetens fremgangsmåte ved mottak av et varsel. Vår erfaring er at mange selskaper ikke har tenkte gjennom eller etablert gode nok varslingsrutiner. Dette gjør det unødvendig dyrt for virksomheten den dagen det kommer inn et varsel. Ikke bare gir manglende undersøkelser og oppfølging av et varsel grunnlag for erstatningsansvar. Det kan gi uønsket og negativ medieoppmerksomhet og omdømmetap. Brudd på gjengjeldelsesforbudet gir også grunnlag for erstatning.

  For å gjøre det enkelt for din virksomhet å bli varslings-compliant, tilbyr Codex Advokat en digital varslingstjeneste. Tjenesten ivaretar sikkerheten ved mottak og håndtering av varsel. Vi gir selskapet tilgang til varslingsrutiner, som er tilpasset deres virksomhet. Og tjenesten sikrer at prosessen overholder arbeidsmiljølovens regler, EUs nye varslingsdirektiv og personvernregelverket (GDPR).

  Book en demo i dag og bli varslings-compliant i løpet av én uke.