Hjem
Familie ute på tur

PrivatPluss

Er du gründer, har du arvet eller sparer du til pensjon? Kanskje du driver en familiebedrift eller har en hytte du og familien er veldig glad i? På et tidspunkt eller et annet skal verdiene dine fordeles, og da er det mange lover og regler som kommer inn i bildet. Vi hjelper deg å se gjennom rettsjungelen.

Hvem er vi?

PrivatPluss er et team med erfarne Codex advokater som er eksperter på sitt fag og besitter spisskompetanse innen familie- og arverett, transaksjoner, selskapsrett, skatt og eiendomsrett.

Vi er din rådgiver i familierelasjoner og familiekonflikter, og setter sammen et skreddersydd team som gir deg en bekymring mindre i den situasjonen du står i.

Hva kan vi gjøre for deg?

For å ta vare på verdiene du har skapt eller arvet, og for å sørge for at fordelingen er i tråd med dine ønsker, må du vite hvilke regler som kan gjøre seg gjeldende, hvilke alternativer du kan velge fra og hvilken frihet du har til å bestemme.

1. Vi hjelper deg å forebygge konflikter

Her møtes fornuft og følelser. Motstridende hensyn, ønsker og interesser gjør seg gjeldende.

Vårt beste råd til deg for å unngå konflikter er å avklare reglene, avklare familiemedlemmenes forskjellige ønsker, interesser og behov, og ha kontroll på hva som skal skje når verdiene skal fordeles.

Vi bistår deg i prosessen.

Informasjon + dokumentasjon = Mindre sjanse for konflikt

2. Vi hjelper deg å løse konflikter

Har det allerede oppstått en konflikt i familien, enten i forbindelse med et samlivsbrudd eller et arveoppgjør? Da kan det lønne seg for deg å ta kontakt med en spesialisert advokat som hjelper deg å avklare hva du har krav på.

Sammen finner vi gode løsninger.

Vår kompetanse

— Formue og familie

Livet er uforutsigbart. Hva som skjer i fremtiden vet vi ikke og ingen av oss har noen garantier for at livet går som vi planlegger. Som regel gjør ikke livet det. Hva som skjer i livet ditt vil i stor grad også påvirke formuen din.

Vi hjelper deg å sette opp gode rammer og avtaler for hva som skal skje i de forskjellige situasjonene som kan oppstå.

— Generasjonsskifte

Generasjonsskifter i familieeide bedrifter tar i snitt 5 år. Når senior begynner å tenke på hva som skal skje videre med familiebedriften, er det i første omgang kanskje flere spørsmål enn svar.

Jo tidligere man begynner å avklare forskjellige ønsker, interesser og behov, jo bedre blir prosessen.

Vi hjelper deg å sette opp både testament og fremtidsfullmakt for å sikre prosessen for det tilfellet at senior faller fra eller blir dement før et generasjonsskifte er gjennomført.

— Next Gen

Har du arvet store verdier? Hvordan sikrer du at arv og gave forvaltes som du ønsker når du selv stifter familie?

Å snakke om økonomi og verdier, spesielt når de økonomiske forskjellene mellom partene i et forhold er store, er vanskelig. Men å ta den vanskelige praten er likevel bedre i forkant enn å ha den hengende over dere som en uløst potensiell konflikt.

Ta en prat med oss før du blir samboer eller gifter deg. Det er viktig for dere begge å vite hvilke regler som gjelder.

Å sette opp både testament og fremtidsfullmakt er spesielt viktig hvis det er barn som arver familiebedriften.

— Arv

Når vi faller fra håper vi at verdiene vi har jobbet hardt for eller arvet fra familien fordels etter eget ønske. Men med mindre at du tar et aktivt valg, bestemmer arveloven hvordan arven fordeles etter.

Hvilken frihet du har til å bestemme over arven din avhenger av din livssituasjon. Vi hjelper deg å kartlegge dine muligheter.

— Familiekonflikter

Regler om hvordan verdier skal fordeles ved samlivsbrudd, skilsmisse og arv er ikke lett å få oversikt over. Det er mange regler for både skifteoppgjør og arveoppgjør, og det er mange unntak.

I mange saker blir partene heldigvis selv enige om det de synes er en rettferdig og fornuftig løsning. Men i andre saker er det store verdier, kompliserte forhold eller følelser som gjør det vanskelig å finne løsninger uten kvalifiserte rådgivere eller domstolene.

Vi hjelper deg å få god oversikt over hvilke regler som gjelder, og hva du har krav på.

Våre PrivatPluss advokater har lang erfaring med trygg håndtering av familiekonflikter, og besitter spisskompetanse innen både familie og arv, megling og tvisteløsning.

— Internasjonale skifteoppgjør

Internasjonale forhold påvirker hvordan formue fordeles ved samlivsbrudd og arv. Den internasjonale privatretten avgjør hvilket lands regler som skal gjelde, men her kan forskjellige land i tillegg legge ulike prinsipper til grunn.

Og i noen tilfeller kan det være avgjørende hvor en rettslig prosess blir igangsatt av en av partene. Codex PrivatPluss er din partner på veien.

— Samfunnsengasjement

Kanskje du ønsker at ditt samfunnsengasjement skal leve videre etter deg?

Det er ikke lenger sånn at det er de som ikke etterlater seg livsarvinger som donerer bort formuen sin. Du kan gjøre begge deler, både videreføre arven til dine barn og samtidig bidra til at et prosjekt eller en organisasjon mottar din støtte til sitt videre arbeid.

Vi hjelper deg å se på alternativene, enten det er testamentariske donasjoner eller opprettelse av en stiftelse.

Har du spørsmål? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Dette kan vi hjelpe deg med:

Har du spørsmål?

Snakk med oss!