Hjem

Formue og familie

Livet er uforutsigbart. Hva som skjer i fremtiden vet vi ikke og ingen av oss har noen garantier for at livet går som vi planlegger. Som regel gjør ikke livet det. Hva som skjer i livet ditt vil i stor grad også påvirke formuen din.

Formue og familie
icon
Vi hjelper deg å sette opp gode rammer og avtaler for hva som skal skje i de forskjellige situasjonene som kan oppstå.

Slik gir vi deg en bekymring mindre – fordi du får forutsigbarhet og trygghet både i dag og når formuen faktisk skal fordeles, enten det er planlagt eller det skjer plutselig og uventet.

Dette bør du gjøre allerede i dag:

1. Samboere og ektefeller

Skaff deg oversikt over reglene som gjelder for det økonomiske forholdet mellom samboere og ektefeller.

Disse reglene får ikke bare betydning mellom dere to, men får også stor betydning ved arveoppgjør. Faktisk kan det ha like stor betydning som arvereglene.

Det er derfor viktig å vite hvilke regler som gjelder i din livssituasjon for å sikre at det juridiske rammeverket ivaretar både dine og din families interesser på best mulig måte.

2. Forvaltning

Det er fint å kunne planlegge overføringen av verdiene til neste generasjon. Men av og til skjer ting fort og plutselig.

Det er faktisk da det er aller viktigst at du på forhånd har tenkt gjennom hvordan du best kan tilrettelegge for de som sitter igjen.

Sitter du på betydelige midler og har umyndige barn eller barnebarn som skal arve deg, bør du sette opp et testament som bestemmer hvem som skal forvalte arven deres inntil barna er gamle nok til å overta ansvaret selv.

3. Forkjøpsrett og arverett til aksjer

Aksjonærer har i utgangspunktet ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til livsarvinger.

Driver du en bedrift sammen med en partner, kan det være lurt å avklare hva som skal skje hvis en av dere faller bort. Vedtekter og/eller aksjonæravtale bør ha bestemmelser som regulerer om dere skal ha forkjøpsrett til aksjene dersom den andre faller fra.

4. Familiehytta

Hvis du ønsker at barna skal overta familiehytta i fellesskap, bør dere snakke gjennom rammene for det fremtidige samarbeidet.

Å sikre forutsigbarhet for alle parter når det gjelder bruk og vedlikehold, økonomiske forpliktelser og hva som skal skje når sameie en dag må oppløses eller skal videreføres igjen til neste generasjon, kan være avgjørende for å unngå fremtidig konflikt mellom søsken.

5. Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du en dag ikke er i stand til det selv lenger.

Du kan også da bestemme hva som skal skje med dine verdier – om det skal selges eller overføres til neste generasjon. En fremtidsfullmakt gjør at du kan være trygg på at nødvendige og hensiktsmessige grep blir tatt av noen du stoler på.

Codex Advokat bistår deg med:

 • Gjennomgang av reglene for det økonomiske fellesskapet mellom samboere og ektefeller
 • Vurdering av behovet for å opprette ektepakt
 • Gjennomgang av arvereglene som gjelder i din situasjon
 • Vurdering av behovet for å opprette testament
 • Gjennomgang av aksjonæravtale og vedtekter
 • Vurdering av ulike alternativer for overføring av familiehytta til neste generasjon

Disse dokumentene oppretter vi for deg:

 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • Fremtidsfullmakt
 • Testament
 • Arveavtale
 • Familieavtale
 • Sameieavtale
 • Aksjonæravtale
 • Vedtekter

Spørsmål om formue og familie? Snakk med oss!

Vegard Skaug

Senioradvokat