Hjem
Vegard Skaug 1 1

Vegard Skaug

Kompetanse

Vegard er advokat tilknyttet Codex sin Familierettsavdeling. Han har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Vegard arbeider hovedsakelig med familierettslige problemstillinger, herunder barnefordelingssaker, arv- og skifteoppgjør, opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, samboeravtaler og ektepakter, generell rådgiving innen familie- og arverett og sivilprosess. Vegard har bred erfaring innen sitt fagfelt og er vant med å videreformidle sin kunnskap, både i nåværende stilling og etter lang fartstid som juridisk rådgiver innen trygd- og helseforvaltningen.

Vegard setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Arbeidserfaring

  • 2022 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 – 2022: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2020: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2009 – 2017: Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • 2005 – 2008: Rådgiver, Rikstrygdeverket/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utdanning

  • 2005: Cand.jur, Universitetet i Oslo
  • 2003: Master of Arts International Communications, Macquarie University, Sydney

Kontaktinformasjon