Hjem
Vegard Skaug 1 1

Vegard Skaug

Arbeidserfaring

  • 2022 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 – 2022: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2020: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2009 – 2017: Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • 2005 – 2008: Rådgiver, Rikstrygdeverket/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utdanning

  • 2005: Cand.jur, Universitetet i Oslo
  • 2003: Master of Arts International Communications, Macquarie University, Sydney

Kontaktinformasjon