Hjem

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er en tverrfaglig prosess der de involverte aktører spiller forskjellige roller avhengig av hvor man er i prosessen. Jussen spiller en viktig rolle i samspill med bedriftsøkonomi, arealplanlegging, arkitektur og byggtekniske fag.

Hva er eiendomsutvikling?

Med eiendomsutvikling menes konsepter, planformell håndtering, teknisk endring og transaksjoner med fast eiendom med sikte på verdiskaping fra et forretnings- eller samfunnsmessig perspektiv.

Vi bistår med identifisering og håndtering av risiko i hele utviklingskjeden fra tomt til ferdigstilt bygg.

Vår vurdering er at risiko i prosjektet begrenses betydelig dersom man er tidlig ute i å identifisere aktorer som kan forhindre fremdrift og påvirke marginene i prosjektet.

Ved rådgivning om valg av kontraktstruktur, kontraktsvilkår, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomgang av tilbud, oppstart og gjennomføring av byggeperioden, avslutning, overtakelse, sluttoppgjør, reklamasjoner og tvistehåndtering kan vi som praktisk problemløser bidra til at våre kunder gjennomfører sine prosjekter på best mulig måte å oppnår det beste mulige resultatet.

Vi bistår gjennom hele byggeprosjektet, fra idé til ferdig prosjekt.

Våre advokater har lang erfaring og mangefasettert kompetanse med utvikling av fast eiendom og omfattende kontaktnett hos entreprenører, utviklere og konsulenter. Vi vektlegger kostnadseffektiv og praktisk rådgivning med fokus på å skape resultater.

Vi har god erfaring innen eiendomsutvikling og bistår gjerne med følgende:

 • Nabovarsler og innsigelser mot byggeprosesser
 • Utforming av avtaler
 • Tingsrett, herunder tinglysing og servitutter/bruksretter
 • Reguleringsplaner
 • Utbyggingsavtaler
 • Dispensasjoner
 • Vei, vann og avløp
 • Rådgivning og saksbehandling i forhold til plan- og bygningsmyndighetene
 • Klagesaker
 • Tvisteløsning
 • Leieavtaler
 • Tomtefeste
 • Alle ledd i kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskap


Har du spørsmål knyttet til eiendomsutvikling? Snakk med oss.

Kontaktpersoner:

Kitty Moss Sørensen

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise


Noen av våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere