Hjem

Tomtefeste næringseiendom - hva bør du vite?

Tomtefeste er leie av grunn til hus som festeren har på tomten. Tomtefesteloven har ikke "næring" som en egen kategori innenfor festeformål, men skiller mellom tomter til bolig og fritidsbolig på den ene siden, og tomter til alle andre formål på den andre siden. Disse andre formålene omfatter blant annet både næring, offentlig formål og naust. Feste av tomter til bolig- og fritidsboligformål er underlagt et sterkt vern i tomtefesteloven, dette vernet gir fester klare begrensninger for hvor høy festeavgiften kan bli, og det begrenser hva innløsningssummen blir beregnet til. De samme beskyttelsesreglene gjelder ikke feste av tomt til andre formål.

Utsikt over byen Oslo i solnedgangen