Hjem
Kitty Moss Sørensen 1 1

Kitty Moss Sørensen

Kompetanse

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing, jordskifte og løsningsretter mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Arbeidserfaring

  • 2024 - d.d. Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2023-2024 Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020-2023 Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2019-2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
  • 2014-2019 Advokat, Opplysningsvesenets fond
  • 2006-2014 Ansvarlig advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
  • 2005-2006 Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
  • 2004 Vikarlærer, Slåstad barneskole

Utdanning

  • 2004 Spesialfag konkurranserett
  • 2003 Cand.jur, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon