Hjem

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen bygger landet. Bokstavelig talt! Det er en stor og særdeles viktig næring. Samtidig er det en bransje underlagt omfattende og ofte svært kompliserte reguleringer fra det offentlige. I tillegg skal de ulike partene i byggeprosjekter forhandle frem privatrettslige avtaler. Betydelig juridisk kunnskap og kontinuerlig rådgivning er nødvendig. Derfor er vi her.

Hva kan vi gjøre for deg?

Når flere parter skal sitte rundt samme bord for å beslutte hva som skal bygges, blir det fort uklart hvem som bør holdes ansvarlig dersom resultatet ikke blir som forventet. Entreprisetvister er ofte kompliserte og ressurskrevende.

Våre modeller legger opp til en stor grad av samspill, på en måte som reduserer konfliktnivå og støy. Vår styrke er å tilpasse klientens ønsker og behov til kompleksiteten og særegenheten i prosjektet.

Eiendomsutvikler/byggherre?

Vi bistår med identifisering og håndtering av risiko i hele utviklingskjeden fra tomt til ferdigstilt bygg.

Hvordan kan vi bistå?

Valg av entrepriseformer og kontraktsvilkår. Fra anbudsprosesser og oppfølging til overtakelse og sluttoppgjør. Vi håndterer mangler, forhandlinger og tvisteløsninger.

Har du spørsmål knyttet til entrepriserett? Snakk med oss.

Ninja Roede

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Bent Kverme

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Godt å vite

Har du spørsmål om entrepriserett?

Snakk med oss