Hjem

Åpenhets­loven trådte i kraft 1. Juli

Av: Codex Advokat

Åpenhetsloven vil pålegge større virksomheter en plikt til å gjøre aktsomhets­vurderinger, samt å redegjøre for disse. Hva betyr egentlig dette for din virksomhet?

En dame smiler på en fabrikk
Del