Hjem

Skatt for selskap

Skattereglene for selskaper er både omfattende og dels tekniske. For bedriftsbeskatning er det svært mange forhold å holde oversikt over, og ulike regler gjelder for ulike organisasjonsformer. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene rundt skatt for selskaper.

En dame og en mann er i et møte.
icon