Hjem

Bærekraft og miljørett

Ny bærekraftslovgivning (CSR) vil treffe alle virksomheter fremover og kan få stor betydning for utøvelsen av nettopp din virksomhet. Våre advokater er i forkant av regelendringene, slik at du kan ta trygge beslutninger for din bedrift.

Kontaktpersoner

Tine Granlund

Advokat og assosiert partner


Karin Pauline Gjerlaug

Advokat


Derfor er bærekraft viktig for din bedrift

I dag er klima- og miljøutfordringer samfunnsmessig prioritert. Både på sjø og land. Nasjonalt og internasjonalt.

Miljøkravene blir strengere, og regelverket er i rask endring. Tilsvarende jobber våre advokater i stadig større grad med miljørettslige spørsmål.

Fremover vil det stilles strengere krav til næringsdrivende, enten direkte eller indirekte i forhold til bærekraftsmål.

Hvordan hjelper våre advokater deg?

Vårt juridiske team jobber tverrfaglig og har utdypende og bred kunnskap relatert til bærekraft innenfor våre kompetanseområder.

I tett samarbeid med deg og ditt team finner vi bærekraftige løsninger som fungerer for din virksomhet.

Vi ser også på det store konkurransefortrinnet disse løsninger vil medføre.

Tjenester


Etter forespørsel:


— Rådgivning etter åpenhetsloven

For å møte kravene som stilles i åpenhetsloven må bedrifter gjennomføre aktsomhetsvurderinger, dette innebærer at bedrifter må kartlegge leverandørkjede og forretningsforbindelser, samt gjennomføre risikoanalyser mtp. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd. Ut ifra risikoanalysen må bedriften velge hvilke leverandører/forretningspartnere som skal prioriteres, og gjennomføre tiltak for å redusere risiko og/eller skade. Våre advokater gir bistand og rådgivning.

— Plikt til systematisk HMS-arbeid

Våre advokater gir bistand og rådgivning vedrørende kartlegging av HMS-relaterte forhold, risikovurderinger, rutiner for varslinger, beredskapsrutiner og aktuell dokumentasjon.

— Utvikling og implementering av bærekraftstrategi i bedrifter

Våre advokater gir bistand og rådgivning vedrørende utvikling av- og implementering av bærekraftstrategi i din bedrift. Herunder tilbyr vi tilpassede workshops for å kartlegge hvor langt bedriften har kommet og hvordan bedriften bør arbeide videre med bærekrafts arbeidet, eksterne og/eller interne retningslinjer/policy, gjennomgang og revisjon av kontrakter med leverandører og samarbeidspartnere mv. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også tilby klimaregnskap og bærekraftsrapporter.

— Regelverkforståelse og ombruk av byggevarer

For å møte krav til bærekraftige og miljøvennlige løsninger vil det være relevant for deg som byggherre eller entreprenør å se på ombruk av byggevarer som et alternativ i prosjektet.

Våre spesialiserte advokater bistår deg med å vurdere i hvilke tilfeller regelverket tillater ombruk, og hvilke krav som stilles. Hos oss får du dessuten rådgivning knyttet til kravene som stilles til dokumentasjon av produktenes egenskaper før omsetning eller bruk.

— Rådgivning etter avfallshåndtering og forurensingsloven

Erstatning for forurensningsskade er noe man har krav på såfremt vilkårene i forurensningsloven er oppfylt. Dette kan vi i Codex Advokat bistå deg med.

Våre spesialiserte advokater kjenner reglene og gir deg som klient rådgivning innenfor rettslige problemstillinger som kan oppstå i kraft av forurensningsloven.

— Workshop og internkursing

Ønsker du at bedriften din er enda bedre rustet til det grønne skiftet? Våre advokater tilbyr tilpassede workshops og/eller internkurs til din bedrift, med fokus på relevante temaer hvor bærekraft møter juridiske problemstillinger.


Kurs og webinarer

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi i Codex Advokat knyttet tradisjonell rådgivning opp mot en bærekraftig utvikling.

Utover våre skreddersydde kurs for din bedrift tilbyr vi derfor jevnlig åpne webinarer og kurs relatert til bærekraft innenfor våre kompetanseområder.

Bærekraftsuka 2021 — med totalt 5 webinarer — er et resultat av dette.

Få tak i opptakene av Bærekraftsuka 2021 via lenkene under:

Bærekraftig arbeidsliv: arbeidsgivers plikter før/etter arbeids­ulykke

Webinar


Åpenhetsloven: Hvilken betydning får loven for din virksomhet?

Webinar


Grønn eiendomsutvikling – hva vil kreves fremover

Webinar


Utbygging av vannkraftverk og vindkraftverk

Webinar


Hva er taksonomi og hva betyr det for din virksomhet?

Webinar


Lyst på flere kurs?

En fortløpende oppdatert oversikt over våre generelle kurs og webinarer finner du på vår kurs-side.

Flere kurs

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi er et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, og vi jobber for bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Som det første advokatfirmaet i verden er Codex dessuten anerkjent av FN som klimanøytrale.

Ifølge Niclas Svenningsen, som er leder for UN Global Climate Action, har alle et ansvar for å ta tak i klimaendringene:

"We invite everyone to follow Codex's example and join the global climate action."

For oss handler dette om samfunnsansvar. Og dette ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive virksomhet.

Dette lover vi våre klienter

  • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder dine muligheter, tidsplaner, kostnader, og typisk resultater.
  • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
  • Du vil ha et team av dedikerte, målbevisste og spesialiserte advokater, som jobber sammen med deg for å nå dine mål.
  • Vi behandler våre klienter og saker som individene de er. Hver klient og hver virksomhet fortjener en skreddersydd tilnærming.

Godt å vite