Hjem

Utbygging av vannkraftverk og vindkraftverk [Webinar]

Av: Codex Advokat

I dette webinaret ser vi på dilemmaet man står overfor i det grønne skiftet. Utbygging av ren energi i form av vannkraft og vindkraft vil utvilsomt ha innvirkning på naturen og naturmangfoldet. Hvordan reguleres dette? Midt i dette står både grunneier og utbygger.

Kitty Moss Sørensen og Tonje B. Onsøien
Del