Hjem

Teknologi, IPR og media

Fysiske verdier som bygninger og maskiner er alltid viktig, men ofte er det immaterielle eiendeler som utgjør den store forskjellen i en virksomhets konkurransekraft. For eksempel forskning og utvikling, forretningsnavn, varemerker og patenter. Derfor er det også helt avgjørende å beskytte nettopp slike verdier. I kampen om markedsposisjon vil beskyttelse av slike verdier være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn.

Hva kan vi hjelpe deg med?

I tillegg til de alminnelige domstoler, følges regler og lover knyttet til markedsføring tett opp av blant andre Forbrukertilsynet, Markedsrådet og Næringslivets konkurranseutvalg.

Vi samarbeider tett med våre klienter. Basert på din konkrete situasjon og dine ønsker, skreddersys vår bistand. Slik at din fremtidige suksess ikke glipper på grunn av manglende juridisk beskyttelse.

Hvem jobber vi med?

Codex Advokat har et stort nettverk av samarbeidspartnere, også internasjonalt. Blant dem er Leogriff. Vi er representert i samtlige store norske og internasjonale fagorganisasjoner.

Har du spørsmål? Snakk med oss.

Espen Juul Haugan

Advokat og partner

IPR, teknologi og media

Har du spørsmål om teknologi, IPR og media?

Snakk med oss