Hjem

Opphavsrett

Opphavsrett er den retten som tilhører skaperen av et åndsverk. Et åndsverk er vanligvis et litterært, kunstnerisk eller vitenskapelig verk, slik som bilder eller bøker, men det kan også omfatte produksjon av lyd og film, dataprogrammer og databaser. Opphavsmannen har enerett til å produsere eksemplarer av verket, og til å tilgjengeliggjøre det.

En kvinne med tatoveringer sitter foran laptopen.