Hjem
icon

Overføring av opphavsretten?

Kvinne med tatoveringer ser på noen dokumenter.

I utgangspunktet er det fritt frem for opphavsmannen å overdra opphavsretten til et åndsverk til en annen, med den begrensning som følger av åndsverkloven § 5. § 5 omhandler opphavsmannens rett til navngivelse og vern mot krenkende bruk.

Det er anbefalt å utarbeide avtaler som regulerer nøyaktig hvilke rettigheter som overdras/lisensieres. Gode og gjennomarbeidede avtaler vil kunne bidra til å unngå tvister i etterkant om hvilke rettigheter avtalen faktisk var ment å overføre.

Avtaler om overføring av opphavsrett

Dersom det oppstår tvist knyttet til hva overdragelsen innebærer, vil spesialitetsprinsippet slå inn. Det innebærer at uklare avtaler tolkes restriktivt i opphavsmannens favør.

Dersom din virksomhet skal overdra rettigheter fra en opphavsmann, er det således viktig at avtalen er detaljert og gir minst mulig tolkningsrom.

I en slik avtale er det eksempelvis viktig at man regulerer hvorvidt det skal gis en eksklusiv eller ikke-eksklusiv lisens, hvorvidt lisenstakeren skal kunne endre åndsverket etter behov, på hvilke måte lisenstakeren skal kunne utnytte verket, og i hvilken grad lisenstakeren skal kunne dele dette med tredjeparter.

I tillegg bør man som lisenstaker også påse at opphavsmannen gir tilstrekkelige garantier, for å hindre tap som følge av eventuell krenkelse av tredjeparters åndsverk.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Vi har lang erfaring innen opphavsrett, og bistår deg gjerne med rådgivning og utarbeidelse av avtaler. Vi kan også bistå med tvisteløsning i forbindelse med rettigheter til et åndsverk.

Har du spørsmål knyttet til overføring av opphavsrett? Snakk med oss.