Hjem
Personskatt

Person­skatt

Økonomi og skatt går hånd i hånd. Det meste rundt din økonomi har skattemessige implikasjoner. Men selv for den beste kan skattereglene også fremstå komplisert og lite tilgjengelig. Ikke minst er reglene i stadig endring. Brudd på regelverket kan få store konsekvenser for deg og din økonomi.

Hvem er vi?

Codex Advokat har bred kompetanse innen skatterettslige spørsmål, med advokater som har lang og variert erfaring – fra begge sider av bordet. Også fra offentlige instanser som likningskontor og skattekrim.

I Codex jobber advokater som har vært med å etablere sentrale rutiner og retningslinjer i norsk skattelovgivning.

Hvordan jobber vi?

I Codex Advokat jobber vi som et lag. Slik at du får breddekunnskap, fordi vi vet at best resultater oppnås når juridisk kompetanse kombineres med kommersiell og økonomisk forståelse.

Har du spørsmål knyttet til personskatt? Snakk med oss.

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

En bekymring mindre.

Kontaktpersoner

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Har du spørsmål om personskatt?

Snakk med oss