Hjem

Skatte­melding / selv­angivelse, skatte­oppgjør og klage

Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd vil få tilsendt årlig skattemelding i mars eller april. Skattemeldingen må leveres senest 30. april hvert år, med mindre du har søkt om utsatt leveringsfrist. Når skatteetaten har behandlet din skattemelding vil du motta skatteoppgjøret ditt. Men hvordan fungerer dette ved dødsfall? Og hvordan klager man på oppgjøret?

En eldre dame tar notater på en notatblokk mens hun sitter foran en pc-skjem
icon

Hva er en skattemelding?

Skattemeldingen, tidligere kalt selvangivelsen, er en utfylt oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, har du fremdeles ansvaret for å gjennomgå skattemeldingen og sørge for at opplysningene er korrekte.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter du har innlevert den, kan du enkelt endre på opplysningene så langt som tre år tilbake i tid.

Skattemeldingen du mottar gjelder alltid for foregående år.

Må avdøde betale skatt?

Ved dødsfall er ikke avdøde lenger noe eget skattesubjekt, men vil fortsatt være skattepliktig for alle inntekter frem til dødsfallstidspunktet.

Den avdøde må altså levere skattemelding for sine inntekter og formue.

Dersom dødsfallstidspunktet var før avdøde rakk å levere skattemeldingen, er det bobestyrer eller de selvskiftende arvingene som må sende inn skattemeldingen for avdøde.

Etter dødsfallet vil avdødes inntekter og formue skattlegges på enten gjenlevende ektefelle, arvinger eller dødsbo.

Hvordan klager du på skatteoppgjøret eller et vedtak?

Oppdager du selv en feil i skatteoppgjøret og dette skyldes en uriktig eller ufullstendig rapportering fra din side, kan du sende endringsmelding eller be om frivillig retting.

Er du uenig i skatteoppgjøret som følge av et vedtak skattekontoret har fattet, må du sende en klage. For å klage på skatteoppgjøret må du oppgi referansenummeret i følgebrevet til vedtaket du har mottatt. I tillegg må du også oppgi vedtaksdato. Klagen sendes til det organ som har fattet vedtaket, normalt skattekontoret. Fristen for å klage på vedtak er 6 uker.

Klagen skal inneholde en påstand og redegjøre for hvilke forhold påstandene bygger på. Det skal også vises til rettslige og faktiske forhold.

En klage på skatteoppgjøret skal være skriftlig

Bli kjent med våre advokater

Per sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt