Hjem
Gry Merete Helgerud 1 1

Gry M. Helgerud

Kompetanse

Gry er advokat og assosiert partner og tilknyttet Codex sin avdeling for forretningsjuss, skatt og MVA. Hennes spesialområde er skatt og naturlig tilgrensende fagområder, og hun jobber bredt med saker som gjelder alt fra veiledning og rådgivning innenfor selskapsskatt, merverdiavgift, personskatt, internasjonal skatt (skatteavtaler) til å bistå personer og selskap i kompliserte kontrollsaker som involverer tilleggsskatt eller straff. Hun har særlig kunnskap om og engasjement i reglene som ivaretar klientenes rettssikkerhet i møtet med myndighetene.

Gry har klientens mål og interesser i fokus, og gir råd om de mulighetene og det handlingsrom som finnes. I skattesaker vil målet hovedsakelig være å finne den løsningen som gir lavest mulig skatt, men like viktig vil det også være å bistå klientene med å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene slik at de unngår tilleggsskatt eller straff.

Det er foreslått en ny bestemmelse om en mer skjematisk kompensasjon for ikke-økonomisk tap når vedtak om tilleggsskatt ikke er truffet innen rimelig tid. Forslaget innebærer at skattemyndighetene gir en kompensasjon tilsvarende kr 1834 (1 rettsgebyr) pr måned. Vi mener forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og at det vil gi dårligere rettigheter og rettssikkerhet for skattepliktige.

Arbeidserfaring

 • 2023 – d.d.: Codex Advokat Oslo AS, Advokat og assosiert partner
 • 2019 – 2023: Codex Advokat Oslo AS, Senioradvokat
 • 2013 – 2019: Lynx advokatfirma DA, advokatfullmektig, advokat, Senioradvokat
 • 2008 – 2012: Skatt øst avdeling for Skattekrim, Seniorskattejurist
 • 2002 – 2007: Skattedirektoratet seksjon for faginformasjon, Seksjonssjef
 • 2001 – 2002: Skattedirektoratet ABC-kontoret, Kontorsjef
 • 1996 – 2001: Skattedirektoratet næringsbeskatning og ABC-kontoret, Saksbehandler

Utdanning

 • 2015: Advokatbevilling
 • 2006: Skatteetatens mentorprogram som adept
 • 2003: Skattedirektoratets ledelsesprogram
 • 1995: Cand.jur, Universitetet i Oslo
 • 1988: Offentlig rett grunnfag, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

 • Telefon: +47 91 55 42 84
 • E-post: gry.helgerud@codex.no
 • V-card: Last ned
 • Pressebilde: Åpne i ny fane

Tettere på

I alle saker begynner jeg med å finne ut hvilke ønsker og behov klientene har og se dette opp mot de muligheter og det handlingsrommet som finnes.

I vår artikkel-serie "Advokatens portrett" får våre advokater introdusere seg på en personlig måte.

► Les mer: Gry Merete Helgerud. Hvem er du?