Hjem

Arbeids­rett

Loven definerer både rettigheter og plikter, på en måte som skal sikre et godt arbeidsmiljø – både for deg som arbeidsgiver og for dine ansatte. Likevel er det i arbeidslivet stadig juridiske utfordringer og problemstillinger som må håndteres.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi vet at det å drive virksomhet er hardt arbeid hver dag, og at kravene til deg som arbeidsgiver er store. Konflikt i egne rekker kan være direkte ødeleggende for en bedrifts økonomi og fremtid. Det er derfor vi er her, for at du som kjenner arbeidsplassen best skal få kompetent juridisk bistand.

Gjennom tett dialog og samarbeid skreddersys vår bistand etter dine konkrete behov.

Hvem er vi?

Vi har lang og inngående erfaring, fra alle deler av arbeidslivet. Og – ikke minst – fra begge sider av bordet. Codex Advokat kan tilby både bredde- og dybdekompetanse. Derfor er også våre arbeidsrettsadvokater bidragsytere til lærebøker og kursvirksomhet.

Codex Advokat gir bistand innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, herunder varsling, omorganisering, virksomhetsoverdragelse og utarbeidelse av konkurranseklausuler. Vi er eksperter på forhandlinger, og er din partner når endringer i ansettelsesforhold skal avgjøres.

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Marte Nesje

Seniordvokat

Arbeidsrett

Alle advokater

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Snakk med oss