Hjem
Marte Nesje 1 1

Marte Nesje

Kompetanse

Nesje er senioradvokat tilknyttet arbeidsrettsavdelingen. Hun har inngående erfaring innen arbeidsrett. I tillegg jobber Nesje mye med selskapsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og pengekrav. Hun bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen de nevnte rettsområdene.

Nesje bistår virksomheter med prosesser innen omorganisering, nedbemanning og oppsigelse, samt aksjonærrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål som oppstår i denne forbindelse. Som for eksempel sluttavtaler, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, utarbeidelse av personalhåndbok, arbeidstid og varsling.

Nesje har betydelig erfaring med forhandlinger i og utenfor domstolene, og hun har mye erfaring med prosedyre i domstolen.

Nesje sin kompetanse gjør det mulig å gi klientene operative- og praktiske råd. Hun har fokus på å jobbe effektivt og ønsker å løse de konkrete utfordringene klienten står overfor.

Arbeidserfaring

  • 2019 – d.d.: Advokat, Senioradvokat Codex Advokat Oslo AS
  • 2017 – 2019: Advokat, Advokatfirmaet Kirkholm AS
  • 2015 – 2017: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kirkholm AS
  • 2014 – 2015: Juridisk utreder, Advokatfirmaet Kirkholm AS

Utdanning

  • 2017: Offentlige anskaffelser, Universitetet i Oslo
  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2010: Årsstudium jus, Høgskolen i Buskerud

Kontaktinformasjon

Tettere på

Det mest givende som advokat er de gangene man oppnår løsninger som klienten har behov for og kan bruke til noe.

I vår artikkel-serie "Advokatens portrett" får våre advokater introdusere seg på en personlig måte.

► Les mer: Marte Nesje. Hvem er du?