Hjem

Marte Nesje. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi tok en prat med Marte på arbeidsrettsavdelingen om hva som inspirerte henne til å studere juss og mye mer.

Marte Nesje

Hvem er du, og hva jobber du med?

Jeg heter Marte Nesje, og har jobbet som advokat siden 2017. Før det jobbet jeg som juridisk utreder og advokatfullmektig. Jeg har jobbet i advokatfirma siden 2013, og jobbet med mange ulike rettsområder – alt fra strafferett til sivilrett. De siste årene har jeg jobbet mer med arbeidsrett, og etter at jeg begynte i Codex Advokat i februar 2019 har jeg primært jobbet med arbeidsrett og forretningsjus.

Hva spesialiserer du deg i?

Jeg spesialiserer meg i arbeidsrett, og bistår i den forbindelse både arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidsretten har skjæringspunkt til flere andre rettsområder, og jeg jobber derfor også mye med forretningsjus. Det blir ofte en del forhandlinger, og jeg trives med både å forhandle direkte med motpart og å prosedere i domstolen.

  • Les mer om Marte sin erfaring her.

Hva er viktig for deg å få til i en sak og hvilke retningslinjer jobber du etter?

Målet er å hjelpe klientene med å oppnå en god løsning, og som klienten har behov for. Ofte handler det ikke bare om å ha rett eller galt, men om å komme til et resultat som klienten faktisk kan bruke til noe. For å lykkes med det må man ofte bruke god tid i starten på å finne ut hva som er faktum i saken, og definere hvor problemet eller problemene ligger. Jeg pleier også å sette meg inn i saken fra motpartens perspektiv. På den måten kan jeg lage en strategi, hvor målet er at klienten skal oppnå best mulig resultat ut ifra de forutsetningene man har knyttet til faktum og juss.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg har alltid hatt en sterk rettferdighetssans. Da jeg begynte på jusstudiet, økte interessen for å bistå selskaper og enkeltpersoner med å finne gode og praktiske løsninger, som er i tråd med jussen.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende som advokat er de gangene man oppnår løsninger som klienten har behov for og kan bruke til noe.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Jeg er særlig opptatt av FNs bærekraftsmål nr. 8 om «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Særlig fordi det er et viktig bidrag til å bekjempe fattigdom, samtidig som det også bidrar til å skape økonomisk vekst for samfunnet.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Fritiden bruker jeg til å være med familie og venner. Vi bor rett ved marka, så mye av fritiden blir brukt på trening og friluftsliv. Vi reiser også ofte på hytta på fjellet, som vi bruker hele året.

Del