Hjem

Fiskeoppdrett og havbruk

Fiskeoppdrett er en av Norges viktigste eksportnæringer. Våre advokater kjenner bransjen: dette er en næring med konstant behov for utvikling av ny teknologi.

Fremover vil det stilles strengere krav til alle næringsdrivende, enten direkte eller indirekte i forhold til bærekraftsmål, og oppdrettsnæringen er intet unntak.

Vårt team og ditt

Espen Juul Haugan

Advokat og partner


Hedda Marie Aursnes

Advokat


Vårt juridisk team jobber tverrfaglig og har genuin og utdypende bransjekunnskap relatert til fiskeoppdrett og havbruk.

I tett samarbeid med deg og ditt team vil vi finne bærekraftige løsninger som fungerer for din virksomhet.

Vi vil også se på det store konkurransefortrinnet disse løsninger vil medføre.

Hvilke tjenester tilbyr vi til havbruk og oppdrett?

— CSR og compliance

Ny EU- og nasjonal lovgivning gjør at alle virksomheter må sette seg inn i de nye regler som vil gjelde for respektive bransje og sørge for at egen virksomhet er "compliant".

Codex bistår i forbindelse med de strengere kravene som stilles fremover knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette innebærer også kravene som stilles i åpenhetsloven og taksonomien, samt annet tilsvarende regelverk.

Med Codex på laget får du en samarbeidspartner som er oppdatert i forhold til fremtidig regelverk og som kan bidra til å løse de ulike juridiske utfordringer som din virksomhet til enhver tid vil ha.

— Bransjeregulatorisk rådgivning

Fremtidige og strengere regler vil medføre "bransjereformer". Slike reformer gjør at aktører som er tidlig ute vil få et konkurransefortrinn.

Sammen med ditt team ser vi på utviklingsmuligheter for din virksomhet, og navigerer den trygt frem til den mest effektive løsningen.

— Selskapsrett

Våre spesialiserte advokater gir bistand ved transaksjoner, emisjoner, fusjoner og omstruktureringer for å sikre trygg og effektiv gjennomføring.

Vi bistår deg også med aksjonærrelaterte forhold, herunder aksjonæravtaler, aksjonærtvister eller inntreden/uttreden av aksjonærer.

— Arbeidsrelaterte forhold

Når bedriften er konfrontert med arbeidsrettsrelaterte problemstillinger, er det essensielt å ha en støttespiller som kan reglene, og kjenner til løsningene.

Våre advokater bistår deg og din virksomhet, enten det gjelder tilpassing av arbeidsavtaler, arbeidsinnleie, oppsigelser, permitteringer, omorganiseringer eller annet.


Codex Advokat er din støttespiller når du trenger løsninger innen arbeidsrelaterte problemstillinger.

— IKT og cybersikkerhet

Skal du forhandle med leverandører og konsulenter, eller utarbeide en kontrakt, bistår våre advokater deg innen alle former for systemløsninger.

— IPR-sikring

Immaterielle rettigheter kan ofte være virksomhetens mest verdifulle "asset".

Teknologiutvikling krever ofte store investeringer og mye ressursbruk, men vil også kunne skape store verdier i form av både konkurransefortrinn og immaterielle verdier.

Uavhengig av om du utvikler selv, lisensierer eller kjøper bør du ha et bevisst forhold til å sikre immaterielle verdier.

 • Rettighetsstrategi:
  Våre advokater bistår deg med å legge en rettighetsstrategi for din virksomhets immaterielle rettigheter.
 • Registrering:
  Vi bistår med registrering av immaterielle rettigheter som varemerker og design både nasjonalt og internasjonalt.
 • Beskyttelse:
  I tillegg tilbyr vi et eget konsept for beskyttelse av bedriftens forretningshemmelige informasjon, både internt og eksternt
 • Tilpassing i kontrakter:
  Et viktig moment i en rettighetsstrategi er regulering av immaterielle rettigheter i kontrakter, både i forhold til ansatte, konsulenter, samarbeidspartnere, underleverandører, distributører, og forskningsinstitutter. Vi tilbyr templates og skreddersøm i forhold til klausulering i kontrakter.

— Kommersielle kontrakter

Gode kontrakter er viktig for å unngå tvister og redusere risiko.

Våre kontraktsadvokater kan utarbeide skreddersydde kontrakter til bruk for din virksomhet.

Vårt team bistår deg også i kontraktsforhandlinger.

— Forsikringsrelatert bistand

Når skader oppstår er det ofte spørsmål om skadeoppgjøret.

Våre forsikrings- og erstatningsadvokater er her når skaden er skjedd, og bistår deg ved skade på blant annet bygg, maskiner, utstyr eller driftsavbrudd.

Innen havbruk forekommer det også personskader. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som skal dekke den ansattes økonomiske tap ved yrkesskade/yrkessykdom.

Yrkesskadeforsikringen dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Våre spesialiserte erstatningsadvokater har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter personskade, og bistår den ansatte overfor forsikringsselskapet, slik at den ansatte kan fokusere på å bli frisk.

— Tvisteløsning

Tvister oppstår for alle virksomheter. Noen klarer du å løse selv, i andre vil det være nødvendig med juridisk bistand.

Våre prosedyreadvokater har lang erfaring med tvisteløsning både utenrettslig og for domstolene.

Kobler du på en av våre advokater i tidlig fase, vil du sikrere og mer effektivt kunne løse kompliserte tvister.

— Internasjonal bistand

Virksomhet over landegrensene krever internasjonal bistand.

Codex er medlem av flere internasjonale nettverk med dyktige advokatfirma som gjør at vi raskt og effektivt kan skaffe juridisk bistand i alle sentrale land.

I Codex er vi opptatt av å ha inngående brannsjekunnskap, og vi skal levere juridisk spisskompetanse innenfor våre fagområder.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

I Codex er vi opptatt av å ha inngående brannsjekunnskap, og vi skal levere juridisk spisskompetanse innenfor våre fagområder.

Ny bærekraftslovgivning (CSR) vil treffe alle virksomheter fremover. Vi jobber intenst med å være i forkant av regelendringer.

For å hjelpe oss på veien, har vi også etablert vårt eget eksterne Advisory Board i forhold til bærekraft.

Dette lover vi våre klienter

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder dine muligheter, tidsplaner, kostnader, og typisk resultater.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil ha et team av dedikerte, målbevisste og spesialiserte advokater, som jobber sammen med deg for å nå dine mål.
 • Vi behandler våre klienter og saker som individene de er. Hver klient og hver virksomhet fortjener en skreddersydd tilnærming.

Ta kontakt med oss!

Trenger du råd eller bistand til en spesifikk sak, eller ønsker å diskutere en rammeavtale for løpende juridisk bistand?

Ring oss på tlf. 22 93 38 50, eller fyll ut skjemaet for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Les mer om Fiskeoppdrett og havbruk

Har du spørsmål om fiskeoppdrett og havbruk?

Snakk med oss