Hjem

Transport

Transportnæringen har en helt sentral plass i Norge. Ut fra vårt langstrakte lands geografi og bosettingsmønster er en velfungerende transportnæring en kritisk faktor ikke bare for opprettholdelse av sentrale samfunnsfunksjoner, men også for et velfungerende næringsliv.

Vårt team og ditt

Geir Kruge

Advokat og partner


Vårt juridisk team kjenner bransjen og har erfaring både med godstransport og persontransport. Våre advokater jobber tverrfaglig og har genuin og utdypende bransjekunnskap relatert til transport.

I tett samarbeid med deg og ditt team vil vi finne bærekraftige løsninger som fungerer for din virksomhet.

Vi vil også se på det store konkurransefortrinnet disse løsninger vil medføre.

Hvilke tjenester tilbyr vi til transport?

— Ny bærekraftslovgivning (CSR) og compliance

Ny EU- og nasjonal lovgivning gjør at alle virksomheter må sette seg inn i de nye regler som vil gjelde for respektive bransje og sørge for at egen virksomhet er "compliant".

Codex bistår i forbindelse med de strengere kravene som stilles fremover knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette innebærer også kravene som stilles i åpenhetsloven og taksonomien, samt annet tilsvarende regelverk.

Med Codex på laget får du en samarbeidspartner som er oppdatert i forhold til fremtidig regelverk og som kan bidra til å løse de ulike juridiske utfordringer som din virksomhet til enhver tid vil ha.

— Bransjeregulatorisk rådgivning

Vi har god erfaring med å bistå virksomheter innenfor så vel godstransport som yrkestransport av personer med regulatoriske spørsmål/den rammelovgivning som regulerer det felt din virksomhet drives innenfor. Sammen med ditt team ser vi på utviklingsmuligheter for din virksomhet, og navigerer den trygt frem til den mest effektive løsningen.

Vi kan herunder bistå virksomheter i transportsektoren i spørsmål om transportløyver, konsesjoner og andre tillatelser som det enkelte regelverk krever at virksomheten/virksomhetens ansatte må inneha.

— Selskapsrett

Våre spesialiserte advokater gir råd ved transaksjoner for å sikre trygg og effektiv gjennomføring. Vi bistår deg også med aksjonærrelaterte forhold, herunder aksjonæravtaler, aksjonærtvister eller inntreden/uttreden av aksjonærer.

— Arbeidsrelaterte forhold

Når bedriften er konfrontert med arbeidsrettsrelaterte problemstillinger, er det essensielt å ha en støttespiller som kan reglene, og kjenner til løsningene.

Våre advokater bistår deg og din virksomhet, enten det gjelder tilpassing av arbeidsavtaler, arbeidsinnleie, oppsigelser, permitteringer, omorganiseringer eller andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Codex har omfattende erfaring i å yte bistand til virksomheter innen transport-sektoren når det gjelder arbeidsrettssaker for domstolene.

— IKT og cybersikkerhet

Skal du forhandle med leverandører og konsulenter, eller utarbeide en kontrakt, bistår våre advokater deg innen alle former for systemløsninger.

— IPR-sikring

Immaterielle rettigheter kan ofte være virksomhetens mest verdifulle "asset".

Teknologiutvikling krever ofte store investeringer og mye ressursbruk, men vil også kunne skape store verdier i form av både konkurransefortrinn og immaterielle verdier.

Uavhengig av om du utvikler selv, lisensierer eller kjøper bør du ha et bevisst forhold til å sikre immaterielle verdier.

 • Rettighetsstrategi:
  Våre advokater bistår deg med å legge en rettighetsstrategi for din virksomhets immaterielle rettigheter.
 • Registrering:
  Vi bistår med registrering av immaterielle rettigheter som varemerker og design både nasjonalt og internasjonalt.
 • Beskyttelse:
  I tillegg tilbyr vi et eget konsept for beskyttelse av bedriftens forretningshemmelige informasjon, både internt og eksternt
 • Tilpassing i kontrakter:
  Et viktig moment i en rettighetsstrategi er regulering av immaterielle rettigheter i kontrakter, både i forhold til ansatte, konsulenter, samarbeidspartnere, underleverandører, distributører, og forskningsinstitutter. Vi tilbyr templates og skreddersøm i forhold til klausulering i kontrakter.

— Kommersielle kontrakter

Kontrakter
Gode kontrakter er viktig for å unngo tvister og redusere risiko.

Våre kontraktsadvokater kan utarbeide skreddersydde kontrakter til bruk for din virksomhet.

Vårt team bistår deg også i kontraktsforhandlinger.

— Forsikringsrelatert bistand

Når skader oppstår er det ofte spørsmål om skadeoppgjøret.

Våre forsikrings- og erstatningsadvokater er her når skaden er skjedd og du trenger bistand, enten det er personskader eller skader på bygg, maskiner, utstyr, eller driftsavbrudd i din virksomhet.

— Tvisteløsning

Tvister oppstår for alle virksomheter. Noen klarer du å løse selv, i andre vil det være nødvendig med juridisk bistand.

Våre prosedyreadvokater har lang erfaring med tvisteløsning både utenrettslig og for domstolene. Kobler du på en av våre advokater i tidlig fase, vil du sikrere og mer effektivt kunne løse kompliserte tvister.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

I Codex er vi opptatt av å ha inngående brannsjekunnskap, og vi skal levere juridisk spisskompetanse innenfor våre fagområder.

Codex kjenner transportbransjen. Våre spesialiserte advokater har utdypende kjennskap til og innsikt i transportnæringens utfordringer. Sammen med virksomheten ser vi på skreddersydde løsninger og muligheter.

transport og bærekraft
Med hensyn til transportrettslige tema samarbeider Codex Advokat med Norges Lastebileierforbund NLF.

Ny bærekraftslovgivning (CSR) vil treffe alle virksomheter fremover. Det vil stilles strengere krav til alle næringsdrivende, enten direkte eller indirekte i forhold til bærekraftsmål.

Transportnæringen er intet unntak.

Vi jobber intenst med å være i forkant av regelendringer.

Med hensyn til transportrettslige tema samarbeider Codex Advokat med Norges Lastebileierforbund NLF. Codex Advokat deltar blant annet i NLFs sertifiseringsutvalg for godkjennelse av "fair transport" virksomheter innenfor godstransport.

For å hjelpe oss på veien, har vi også etablert vårt eget eksterne Advisory Board i forhold til bærekraft.

Dette lover vi våre klienter

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder dine muligheter, tidsplaner, kostnader, og typisk resultater.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil ha et team av dedikerte, målbevisste og spesialiserte advokater, som jobber sammen med deg for å nå dine mål.
 • Vi behandler våre klienter og saker som individene de er. Hver klient og hver virksomhet fortjener en skreddersydd tilnærming.

Ta kontakt med oss

Trenger du råd eller bistand til en spesifikk sak, eller ønsker å diskutere en rammeavtale for løpende juridisk bistand?

Ring oss på tlf. 22 93 38 50, eller fyll ut skjemaet for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.