Hjem
Arbeidsrett

Arbeids­rett

Loven skal sikre deg et godt arbeidsmiljø. Som arbeidstaker skal du oppleve trygge og rettferdige arbeidsforhold. Ikke minst har alle arbeidstakere rett til å bli hørt og ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette fordi arbeidstakerne er helt avgjørende for en virksomhet. I arbeidslivet dukker det likevel stadig opp juridiske utfordringer som må håndteres.

Hvem er Codex Advokat?

Som et av landets ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett, bistår Codex Advokat deg som er arbeidstaker. Både ved behov for rådgivningstjenester, og ved prosesser for domstolene.

Vi har lang og inngående erfaring, fra mange deler av arbeidslivet. Codex Advokat kan tilby både bredde- og dybdekompetanse. Derfor er også våre arbeidsrettsadvokater bidragsytere til lærebøker og kursvirksomhet innen sitt fag.

Hvordan jobber vi?

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, legger vi opp til tett dialog og samarbeid. Det er du som kjenner dine arbeidsforhold best.

Basert på dine opplevelser skreddersyr vi vår juridiske bistand etter dine konkrete behov.

Codex Advokat gir bistand innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, herunder ansettelse, arbeidsleie, oppsigelse og omorganisering. Vi kan forhandlinger, og er din partner når endringer i ansettelsesforhold skal avgjøres.

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett? Snakk med oss.

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Sara Brede Mosand

Advokatfullmektig

Arbeidsrett

Alle advokater

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Snakk med oss