Hjem
Lasse Egeland 1 1

Lasse Groven Egeberg

Kompetanse

Lasse Groven Egeberg er senioradvokat ved Codex Advokat Oslo AS, og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Han bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider særlig med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold.

I tillegg til sitt faglige arbeid bidrar Egeberg tidvis med arbeid for Codex sin bærekraftsgruppe. Et bærekraftig perspektiv på arbeidsforhold handler blant annet om å bistå bedrifter og enkeltindivider med å sikre både trygge arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og om optimal utnyttelse av kompetanse og human capital. For arbeidsrettsavdelingen er det derfor sentralt å yte god bistand med mål om etterlevelse av regelverk og i tillegg bidra til å finne de gode løsningene dersom uenigheter oppstår.

Arbeidserfaring

  • 2021 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 - 2021: Advokat, Advokatfirmaet Legalis As
  • 2013 - 2020: Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
  • 2012 - 2013: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
  • 2010 - 2012: Juridisk rådgiver, Mattilsynet, Regelverksavdelingen
  • 2010 - 2010: Praktikant/trainee, Advokatfirmaet Ræder AS

Utdanning

  • 2013: Advokatbevilling
  • 2010: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon

Tettere på

Det er veldig givende å kunne bistå kunder når tvist har oppstått, men også å kunne medvirke til å unngå tvister med gode løsninger

I vår artikkel-serie "Advokatens portrett" får våre advokater introdusere seg på en personlig måte.

► Les mer: Lasse Groven Egeberg. Hvem er du?