Hjem

Velkommen Lasse Groven Egeberg. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Lasse Groven Egeberg velkommen til Codex. Lasse er vår nye senioradvokat på avdelingen for arbeidsrett. Vi tok en prat med Lasse om hva han tenker er viktigst når han jobber med en sak og hva han liker å gjøre på fritiden.

Lasse Ebeberg

Hvem er du, og hva jobber du med?

Jeg heter Lasse Groven Egeberg og startet hos Codex Advokat nå i september 2021. Jeg har jobbet som advokat siden 2012, og før det som juridisk rådgiver ved regelverksavdelingen hos Mattilsynet.

Hva spesialiserer du deg i?

Da jeg startet som advokatfullmektig fikk jeg bryne meg på en rekke ulike rettsområder, og ble raskt prøvet i å gjennomføre rettslige prosesser. De senere årene har fokusområdene vært innen arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendom. Dette er relativt ulike fagfelt, men er alle områder som engasjerer, og som de aller fleste av oss har et nærmest daglig forhold til - noe som gjør det ekstra interessant å jobbe med.

  • Les mer om Lasse sin erfaring her.

Hva er viktig for deg å få til i en sak og hvilke retningslinjer jobber du etter?

Når jeg jobber med saker er jeg opptatt av å oppnå et så riktig resultat som mulig. Men det «riktige resultatet» kan variere fra sak til sak – det kan f.eks. være en seier i en rettsprosess, et balansert forlik eller en praktisk løsning som gjør kunden bedre rustet til evt. senere utfordringer.

Under arbeidet med en sak er det sentralt å få et så helhetlig bilde av situasjonen som mulig, samt å få en klarhet i hva som er kundens ønske og behov. Videre er det viktig å orientere kunden både om jussen i saken, men også forklare kunden hvilke følger det kan ha å benytte seg av de verktøy som advokaten har til disposisjon – både i og utenfor tvist.

Hos Codex er jeg tilknyttet avdelingen for arbeidsrett. Det er et sterkt faglig miljø, hvor jeg ser frem til både å lære av kloke hoder og til å bidra med egen kompetanse og erfaring.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg hadde mange interesser før jeg startet på jusstudiet, og selv da var jeg ikke helt sikker på valget. Men faget ble mer og mer interessant etter hvert som studiet skred frem og jeg fikk stadig mer innsikt. I dag er det veldig givende å kunne bistå kunder når tvist har oppstått, men også å kunne medvirke til å unngå tvister med gode løsninger

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Utenfor arbeidstid er det gjerne familie, venner og fysisk aktivitet som gjelder – enten hver for seg eller i kombinasjon. Jeg har spilt basketball i mange år, og setter pris på å kunne ta en pause og «koble av» ute på banen.

Del