Hjem

Lover og begreper: Arbeidsrett

Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og hvilke rettsregler som gjelder. Arbeidsrett legger også føringer for hvilke vilkår som gjelder i arbeidslivet. Rettsreglene er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Mann som smiler og ser over skjermen sin i kameraet
icon

Dette blir forklart:


Viktige lover:


Juridiske begrep fra A til Å

A

 • Ansiennitet
  Hvor lenge du har arbeidet i en bedrift.
 • Arbeidsgiver
  Det er en som gir lønn til en person som er innhentet for å utføre arbeid.
 • Arbeidstaker
  En person som utfører arbeid for arbeidsgiver.
 • Arbeidsleie
  Innleid arbeidskraft.
 • Avskjed
  Dersom en ansatt er skyldig i grove pliktbrudd eller mislighold, kan den ansatte miste arbeidet øyeblikkelig.

D

 • Drøftelsesmøte
  Et møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der alternative muligheter for oppsigelse diskuteres.

G

 • Gransking
  Innhenting og undersøkelse av dokumentasjon.

K

 • Konkurranseklasuler
  En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som legger begrensninger for arbeidstakers mulighet til å tiltre stilling i annen virksomhet etter endt arbeidsforhold.

O

 • Oppsigelse
  En oppsigelse er en avslutning av et arbeidsforhold. Dette er den vanlige måten å avslutte et arbeidsforhold på.
 • Oppsigelsesfrist / oppsigelsestid
  Oppsigelsestid, eller oppsigelsesfrist, er perioden fra en oppsigelse blir gitt til fratredelsen fra stillingen skjer.

P

 • Permittering
  Midlertidig løsning der ansatte ikke får arbeide.


V

 • Varsling
  Alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 • Virksomhetsoverdragelse
  Hele eller deler av en virksomhet blir flyttet fra en arbeidsgiver til en annen.