Hjem

Skatt – Krypto­valuta, spill og tilfeldige gevinster

Bitcoin og annen kryptovaluta har skatteregler og krav til rapportering som det er viktig at du er klar over. Utelatelse eller mangelfull rapportering kan få store konsekvenser.

Pengespill som poker, lotto, sportsbetting o.l. har egne regler om når gevinster kan anses som tilfeldige og kan være skattefrie.

En mann i dress står overfor en dame
icon

Skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta

Formue og inntekt av Bitcoin og annen kryptovaluta må oppgis i skattemeldingen, ettersom denne informasjonen ikke blir forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Har du uteglemt å gi informasjon om formue og inntekt av Bitcoin og annen kryptovaluta, kan du anmode skatteetaten om frivillig retting. Dette må skje før Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak, og før de har blitt gjort oppmerksomme på forholdet.

Når er tilfeldige gevinster skattepliktige?

Skatteloven har regler om når gevinster gjennom eksempelvis pokerspill, lotto, sportsbetting og oddsspill skal regnes som tilfeldige, når de er skattefrie og når de er skattepliktige.

Tilfeldige gevinster er som hovedregel skattefrie om gevinsten er kr 10 000 eller lavere.

Gevinster over kr 10 000 er skattepliktige i sin helhet.

Inntekt fra spill vil normalt ikke kan anses som tilfeldige når det er kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som hovedsakelig er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. I tillegg må det vurderes om aktiviteten skal anses som virksomhet.

Bli kjent med våre advokater

Per sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vår skatterettsavdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.


Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt