Hjem

Lover og begreper: Personskatt

Økonomi og skatt henger tett sammen. Skatten du betaler på lønnsinntekter bidrar til å dekke fellesskapets utgifter, skal være et middel for økonomisk utjevning for innbyggere og være med på å styre innbyggernes økonomiske adferd.

En sparegris med mynter og sedler i.
icon

Dette blir forklart:


Viktige lover:


Juridiske begrep fra A til Å

A

 • Alminnelig inntekt
  Nettoinntekt. Alle typer skattepliktige inntekter. Skatt på alminnelig inntekt er 22%.

B

 • Bitcoin
  Digital valuta som kan omsettes over Internett.
 • Bokettersyn
  En tidligere betegnelse på skattemyndighetenes kontroll av foretak.
 • Bruttoinntekt
  Avtalt lønn før skatt.
 • Brukshindring
  Ingen mulighet til å bruke boligen.

E

 • Ettårsregelen
  Dersom du har tjent penger i utlandet, kan du under visse vilkår få redusert skatt på inntekten.

K

 • Kapitalinntekt
  Et samlebegrep for inntekter du får ved å disponere kapital (renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter, kapitalgevinster etc.).

M

 • Marginalskatt
  Skatt du betaler av lønninntektens siste opptjente krone.
 • Merverdiavgift (MVA)
  Skatt på omsetning av varer og tjenester.

N

 • Nettoinntekt
  Avtalt lønn minus skatt.

P

 • Personinntekt
  Arbeidsinntekt, pensjonsinntekt og næringsinntekter.

S

 • Skatteoppgjør
  Ditt resultat av skattemeldingen. Viser om du får igjen penger eller må betale restskatt.

T

 • Tilleggsskatt
  Straffeskatt som du kan få hvis du har oppgitt feil opplysninger i skattemeldingen.
 • Trinnskatt
  Skal beregnes fra personinntekt. Trinnskatt erstatter toppskatt. Varierte skattesatser avhengig av lønn.
 • Trygdeavgift
  En avgift som bidrar til å finansiere folketrygden. Fastsettes i prosent av personinntekt (8,2% av lønn og annen personinntekt).


Kontaktpersoner

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt