Hjem

Produkt­etterligning

Etter en kommersiell suksess, men også ellers, vil det kunne dukke opp etterlignende produkter på markedet. Produktetterligning er dessverre en høyst reell problemstilling, som kan gjøre det nødvendig å reise sak for retten for å stanse markedsføring og salg av konkurrerende produkter.

En mann står ved en kopimaskin og kopierer papirer.