Hjem
icon

Pirat­kopiering

To menn som ser veldig like ut sitter og spiller sjakk.

Piratkopiering er en bevisst kopiering av et annet produkt, hvor formålet kan være å villede kjøpere til å tro at de kjøper originalproduktet. Dette er et bevisst brudd av rettighetshaverens immaterielle rettigheter.

Dette får du vite om piratkopiering:

Hvilken påvirkning har piratkopiering på næringsdrivende?

I følge statusrapporten til EU Intellectual Property Office (EUIPO) fra 2019 utgjør omtrent 6,8 % av importerte varer til Europa piratkopier. Dette tilsvarer 121 milliarder euro i året. Statusrapporten viser også at det importeres flere og flere piratkopier hvert år.

De vanligste kopiproduktene er:

  • Klær og tilbehør
  • Leker
  • Klokker og andre smykker
  • Musikk og film
  • Software
  • Kjøretøy og andre maskiner

Ettersom immaterielle rettigheter har store verdier for bedrifter, vil piratkopiering kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser for originalprodusenten av et produkt. I følge EUIPO taper næringsdrivende i EU omtrent 56 milliarder euro hvert eneste år som følge av tapte salg.

Hvordan kan du beskytte deg mot piratkopiering?

I Norge er det etter åndsverkloven, i noen sammenhenger også kalt piratloven, ulovlig å drive med piratkopiering. Konsekvensene kan være både fengselsstraff og bot. Piratkopiering forekommer likevel relativt ofte, for eksempel ved ulovlig opplastning og nedlastning av filmer, TV-serier, musikk og programvarer.

Ettersom piratkopiering kan føre til store økonomiske tap for en virksomhet, er det viktig å beskytte seg mot det. I første omgang er det viktig å registrere de immaterielle rettighetene som kan registreres. Dette gjelder spesielt varemerker, design og oppfinnelser. I tillegg kan man beskytte rettighetene sine gjennom gode avtaler. Dersom du har beskyttet rettighetene dine, vil en eventuell tvist ofte være enklere, raskere og billigere.

Tollforføyning

Som et tiltak mot piratkopiering kan rettighetshaveren be retten om å opprette en midlertidig tollkontroll. Retten vil da begjære en midlertidig forføyning hvor tollmyndighetene blir pålagt å avdekke kopivarer. Tollvesenet skal da kontrollere alle relevante varer som er mottatt til tollbehandling. Dersom varer blir holdt igjen, vil både tingretten, rettighetshaveren og importøren bli varslet. Rettighetshaveren har da mulighet til å reise søksmål mot importøren. Fristen for å reise søksmål blir satt av Tollvesenet, og er gjerne på noen få uker.

Søknad til Tollvesenet

Som et alternativ til tollforføyning, kan du søke bistand fra Tollvesenet til å avdekke piratkopier. Søknaden vil være gyldig i ett år av gangen. Dette innebærer at dersom Tollvesenet oppdager varer som kan tilsvare brudd på dine immaterielle rettigheter, vil du bli varslet slik at du kan forfølge et krav mot importøren. Dersom forhandlingene ikke fører frem, har du 10 dager på å skaffe rettens kjennelse for å kunne holde tilbake kopiproduktene videre.

Hva gjør du dersom du blir piratkopiert?

Dersom du oppdager at et av produktene dine har blitt piratkopiert, er det viktig å handle raskt. Konsekvensen av passivitet kan være at et senere krav ikke fører frem, selv om det kanskje er berettiget.

I utgangspunktet er det lov å la seg inspirere av andres innsats og resultater, samt utnytte seg av dette. Etter markedsføringsloven § 25 og § 30 er det imidlertid ikke lov til å selge rene kopiprodukter.

Vernet under markedsføringsloven vil imidlertid svekkes over tid, og du kan ikke belage deg på å være alene om et produkt i ubegrenset tid. Også patentregistreringer og designregistreringer vil kun være gyldig i et begrenset antall år. En varemerkeregistrering kan derimot fornyes så mange ganger man vil.

Har du spørsmål knyttet til piratkopiering? Snakk med oss.