Hjem
icon

Sammenligning av konkurrenters produkter

En blond kvinne som ser inn i en PC-skjerm.

Ved markedsføringen av produkter kan det være ønskelig å sammenligne det du selv selger med andre produkter på markedet. Slik reklame kalles sammenlignende reklame. Dersom du som næringsdrivende skal bruke slik sammenlignende reklame er det noen regler man må overholde. Hvilke krav stilles så til sammenlignende reklame?

Alt du trenger å vite om sammenlignende reklame:

Hvilke vilkår må være oppfylt ved bruk av sammenlignende reklame?

Det følger av markedsføringsloven § 26 andre ledd at departementet i forskrift kan gi regler om sammenlignende reklame.

Dette er gjort i forskrift om sammenlignende reklame, som i stor grad er en innlemmelse av EU-direktivet om villedende og sammenlignende reklame.

I forskriftens § 3 er det angitt en rekke vilkår som må være oppfylt ved bruk av sammenlignende reklame.

 1. Reklamen må ikke være villedende.
 2. Varene eller tjenestene som sammenlignes må være beregnet på samme formålet eller dekke det samme behovet.
 3. Sammenligningen må være basert på objektive og dokumenterte faktorer. Det som sammenlignes må være én eller flere egenskaper som er konkrete og relevante for varen eller tjenesten.
 4. Sammenligningen skal ikke være nedsettende om en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre kjennetegn, varer, tjenester, virksomhet eller situasjon.
 5. Dersom en vare har en geografisk opprinnelsesbetegnelse kan varen kun sammenlignes med andre varer med samme geografiske betegnelse.
 6. Renommésnylting er ikke tillatt. Dette innebærer at reklamen ikke kan dra en urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerker, handelsnavn eller av konkurrerende varers geografiske opprinnelsesbetegnelse.
 7. Reklamen kan ikke fremstille egne varer slik at disse er en etterligning eller en kopi av varer som allerede har et beskyttet handelsnavn.
 8. Reklamen kan ikke forårsake forveksling blant næringsdrivende, mellom en annonsør og en konkurrent eller med konkurrentens varemerke, handelsnavn, andre kjennetegn, varer eller tjenester.

Dersom vilkårene i denne forskriften ikke er oppfylt, kan reklamen være i strid med markedsføring i mfl. § 26.

Overskridelser kan straffes i henhold til mfl. § 48 med mindre det finnes andre strengere straffebestemmelser som gjør seg gjeldende. Typiske sanksjoner er gebyr eller erstatningsansvar overfor den som er krenket.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

 • Codex Advokat har lang erfaring innenfor markedsrett og kan bistå deg i spørsmål om sammenlignende reklame.
 • Dersom du er usikker på hvorvidt en reklame din virksomhet ønsker å lansere er innenfor regelverket, kan vi i Codex Advokat gi en vurdering av denne reklamen. Vi kan også bistå deg dersom noen i etterkant av din markedsføring mener at din reklame ikke har overholdt regelverket for sammenlignende reklame.
 • I tilfeller hvor du opplever at noen har krenket dine rettigheter ved bruk av sammenlignende reklame kan dette bringes inn for domstolene eller for NKU (Næringslivets konkurranseutvalg). Prosesser for NKU er et rimeligere alternativ til domstolsbehandling og kan være et godt alternativ hvor begge parter er næringsdrivende. Codex Advokat kan bistå deg i din sak både i NKU og i domstolsapparatet for øvrig.

Har du spørsmål knyttet til sammenlignende reklame? Snakk med oss.