Hjem

Vare­merker

Immaterielle rettigheter har ofte stor betydning for virksomheter. Varemerke innebærer enerett til å bruke et registrert merke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet. Varemerker er gjerne et resultat av en betydelig innsats i virksomheten, både i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig å registrere et varemerke, slik at virksomheten får enerett til å benytte seg av det.

En kvinne står i en stoff-forretning med en stoffrull under armen.