Hjem
icon

Varemerkerett: Samtykke­erklæring

Ung mann i lysegrå dress utendørs.

Hva er en samtykkeerklæring?

Alt du trenger å vite om samtykkeerklæring:

Patentstyre kan avslå din søknad

Patentstyret avslår søknader om varemerkeregistreringer dersom de mener det er grunnlag for forvekslingsfare med et annet merke.

I slike tilfeller kan man be innehaveren av det andre merket om å signere en samtykkeerklæring, slik at merket likevel kan registreres.

Hva er en samtykkeerklæring

En samtykkeerklæring er rent faktisk et uttrykk fra innehaveren av det motholdte merket at det andre merket kan eksisterende samtidig og registreres til tross for forvekslingsfaren.

Dette benyttes gjerne hvor innehaverne av de ulike merkene opererer i ulike bransjer og hvor faren for forveksling rent faktisk ikke er reell, selv om den tilsynelatende eksisterer.

Samtykkeerklæringen er en enklere form for en sameksistensavtale.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Codex Advokat kan bistå deg i utarbeidelsen av en samtykkeerklæring.

Har du spørsmål knyttet til samtykkeerklæring? Snakk med oss.