Hjem
icon

Hva er et ordmerke?

Forelesning i et klasserom.

Et ordmerke kan forklares som en variant av flere ord man kan registrere varemerket som. Denne artikkelen gir deg viktig informasjon om ordmerker.

Alt du trenger å vite om ordmerke:

Varemerker kan registreres i en rekke ulike kategorier

Ordmerker er en av de vanligste kategoriene.

Som navnet tilsier innebærer registrering av et ordmerke at du registrerer et navn eller et ord som et varemerke.

Dersom du får et ordmerke registrert vil ingen andre kunne bruke dette ordet som sitt varemerke for like varer eller tjenester, uavhengig av skrifttype og fremstillingsmåte.

Dette skiller seg fra logoer/kombinerte merker, hvor teksten i merket i utgangspunktet kun vil være beskyttet mot bruk dersom denne fremstilles på samme måte som det registrerte varemerket.

Kombinerte merker har likevel den fordel at et ordmerket som i utgangspunktet mangler særpreg, og således ikke kan registreres, i noen tilfeller vil oppnå nødvendig særpreg i kombinasjon med figurative elementer.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Det kan ha stor betydning for deg og din virksomhet å registrere ditt kjennetegn som et varemerke. På denne måten oppnår du et vern mot andres bruk av det samme kjennetegnet i forbindelse med like varer og tjenester. Codex Advokat har lang erfaring med varemerkerett, og vi kan bistå deg ved registrering av ditt ordmerke som varemerke.

Har du spørsmål knyttet til varemerker? Snakk med oss.