Hjem
icon

Burde du registrere et domenenavn eller varemerke?

En mann sitter i en vinduskarm med en laptop

Et varemerke vil nesten alltid kunne registreres som et domene, men et domene vil ikke alltid kunne registreres som et varemerke. Kan du hindre andre fra å bruke ditt domenenavn kommersielt?

Dette får du vite om domenenavn og varemerke:

Hva er et domenenavn?

Et domenenavn er din nettside sitt navn, som ingen andre kan bruke.

Å være tydelig og tilgjengelig på nettet er viktig dersom du ønsker at din bedrift lykkes. Å registrere et domene er en marginal kostnad i forhold til den potensielle avkastning det kan gi.

Bedrifter som er i en etableringsfase eller endringsfase, eller som utvikler nye produkter og tjenester, bør derfor registrere aktuelle domenenavn til både bedriftens navn, produkter og tjenester.

Hvordan velger jeg et domenenavn som passer min bedrift?

Det finnes ulike typer toppdomener som for eksempel .no .se .uk.

Disse betegnelsene kan blant annet informere om hvilket land innehaveren av domenenavnet kommer fra. Dersom du bruker det norske toppdomene .no, vil dette være egnet til å skape tillit hos norske forbrukere når det gjelder rettigheter og tilfredsstillende kvalitet. Vi viser her til at forbrukerne vil føle en trygghet til at deres rettigheter etter norsk lov vil bli ivaretatt.

Forbrukerne vil også være tilbøyelige til å tro at varene og tjenestene som selges via det norske domenet tilfredsstiller norske standarder og at de aktuelle varene og tjenestene som selges via nettsiden er tilpasset det norske markedet. Det samme gjelder da for svenske og internasjonale toppdomener.

Vi anbefaler deg derfor sterkt å registrere et toppdomene som retter seg mot dine potensielle kunder, enten de er norske (.no), svenske (.se), fra hele verden (.com).

Hvilke rettigheter gir en domeneregistrering?

En domeneregistrering gir deg imidlertid kun en rett til å bruke domenenavnet, og ingen rett til å hindre andre fra å bruke navnet kommersielt.

Dersom Codex advokat kun hadde eid Codex.no og ikke varemerket CODEX, så ville vi i utgangspunktet ikke ha kunnet hindre andre fra å registrere varemerket CODEX eller foretaksnavnet Codex.

Vi kunne imidlertid ha forsøkt å oppnå en enerett til kommersielt bruk (varemerkerettigheten) for navnet CODEX ved å bevise innarbeidelse ovenfor Patentstyret. Uansett, så vil en konflikt med en konkurrent som bruker navnet CODEX og et forsøk på å oppnå varemerkerett ved innarbeidelse koste oss mye penger, tid og energi.

En domeneregistrering vil ikke gi deg rett til å hindre andre fra å registrere tilsvarende navn som varemerke eller foretaksnavn.

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn for den kommersielle opprinnelsen til varer eller tjenester.

Hovedformålet til varemerker er å hjelpe forbrukeren med å vite hvem som står bak den aktuelle varen eller tjenesten.

Dersom forbrukeren ser navnet MAARUD på en potetgullpose vil de forstå at KIMS ikke er den kommersielle opprinnelsen til varen. På denne måten adskiller varemerkene de ulike kommersielle opprinnelsene, med ulikt rykte og ulik kvalitet, i fra hverandre.

Et varemerke vil ofte kunne registreres som et domenenavn, men et domenenavn vil ikke alltid være egnet til å bli registrert som et varemerke.

Domenenavnet er registrerbart kun dersom det er egnet til å fungere som et kommersielt kjennetegn for de aktuelle varene eller tjenestene du skal tilby. Det må med andre ord være spesielt nok for å kunne skille dine varer eller tjenester fra andres.

Hvilke rettigheter gir en varemerkeregistrering?

En varemerkeregistrering hos Patentstyret medfører at du får en enerett til å bruke navnet innenfor den bransjen du har registrert varemerket. Med denne eneretten kan du hindre andre fra å bruke navnet ditt som domenenavn og foretaksnavn i konkurrerende virksomhet.

Konklusjonen er at du burde registrere både et domenenavn og et varemerke.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex advokat bistår deg blant annet med:

• Spørsmål knyttet til varemerker.
• Utarbeide varemerkestrategi.
• Å velge det beste varemerket for din bedrift.
• Finne ut av hvor mye ditt varemerke er verdt.
• Juridisk rådgivning.
• Forhandlinger.
• Rettssaker.