Hjem

Kontrakter

Kontrakter og avtaler er et nødvendig verktøy for å kunne styre juridiske relasjoner for både privatpersoner og virksomheter. Gode kontrakter fordeler både ansvar og risiko, de ivaretar og fremmer begge parters interesser og rettigheter, og minsker risikoen for juridiske tvister i ettertid. Vi i Codex Advokat bistår med rådgivning og utforming av kontrakter for både virksomheter og privatpersoner, og kan bistå ved en eventuell kontraktstvist.

To forretningsmenn tar hverandre i hendene.