Hjem
icon

Distribusjons­avtaler

En mann sitter foran tre dataskjermer.

Dersom en virksomhet driver med salg av produkt og tjenester, og en annen part distribuerer disse produktene og tjenestene, vil det være snakk om et distribusjonsforhold. En distribusjonsavtale kan da opprettes mellom de to partene. Det finnes ulike typer distribusjonsavtaler, for eksempel agenturavtaler, forhandleravtaler og franchiseavtaler.

Dette får du vite om distribusjonsavtaler:

Hva er en distribusjonsavtale?

Virksomheter har vanligvis klare avtaler for salg av sine tjenester og produkter. Dette kalles gjerne for alminnelige kjøps- og leveringsvilkår. Disse vilkårene kan benyttes selv ved gjentatte, mer langvarige forretningsforhold hvor noen på regelmessig basis gjør kjøp for videresalg, såkalt distribuering.

Dersom begge partene har det klart for seg at det er snakk om et distribusjonsforhold, kan de inngå en distribusjonsavtale. Dette kan for eksempel være en agenturavtale, franchiseavtale eller forhandleravtale.

Ved inngåelse av en distribusjonsavtale, vil man kunne avtalefeste en rekke rettigheter, for eksempel:

  • Retten til fortsatte kjøp og vilkår, slik som priser, leveringstid og andre vilkår
  • Avtalens varighet
  • Rettigheter rundt oppsigelse og oppsigelsestid
  • Rettighetene til bruk av varemerke, navn og domene og tilsvarende
  • Fordelingen av ansvar og forpliktelser med hensyn til markedsføring, kurs og opplæring, produktutvikling, konkurransedyktighet og bistand ved større prosjekter

I utgangspunktet blir distribusjonsavtaler sett på som varige, og man kan i enkelte tilfeller ha rett på et avgangsvederlag ved avtalens opphør. Det vil være fornuftig å ha et bevisst forhold til avtalen man har inngått, og eventuelt revidere denne underveis i forretningsforholdet. En god distribusjonsavtale vil identifisere eventuelle risikoer, forenkle problemstillinger og forhandle gode løsninger. Dette gir grunnlaget for et godt, langvarig samarbeidsforhold som er en god investering for begge parter.

Ulike typer distribusjonsavtaler

Franchise handler om distribusjonen av helhetlige forretningskonsepter. En franchiseavtale inngås mellom to selvstendige parter, hvor franchisegiveren har utviklet og eier et konsept, mens franchisetakeren betaler for å få rettighetene til å drive og etablere dette konseptet.

Ved en agenturavtale vil en agent få rettighetene til å representere en hovedmann, og skal da selge hovedmannens produkt eller tjeneste.

En forhandleravtale er en avtale som inngås mellom en importør eller grossist og en forretning som arbeider i et geografisk avgrenset område.

Har du spørsmål knyttet til distribusjonsavtaler? Snakk med oss.