Hjem
icon

Escrow

En kvinne sitter og jobber på dataen.

Escrow, også kalt escrowavtale eller deponeringsavtale, er en avtale som kan inngås mellom to parter ved en programvarelisensavtale. De to partene kan da avtale at kildekoden til programvaren skal oppbevares hos en tredjepart. Denne tredjeparten kalles for en escrowagent.

Dette får du vite om escrow:

Hva er en escrowavtale?

En escrowavtale er en praktisk løsning som hindrer at kontraktsparter får innsyn i selskapets kildekode. Samtidig imøtekommer man kravet fra kunden om tilgang til kildekoden dersom det skulle oppstå kritiske situasjoner.

En escrowavtale involverer tre parter:

  • Lisensgiver
  • Lisenstaker
  • Escrowagent

Drift og vedlikehold av tilpasset programvare er avgjørende for mange selskaper. På grunn av dette ønsker de gjerne å forsikre seg om at dette arbeidet fortsetter, selv når lisensgiveren ikke lenger er i stand til å utføre arbeidet, for eksempel dersom lisensgiveren går konkurs. Den enkleste måten å gjøre dette på, er at lisenstakeren får en kopi av den oppdaterte kildekoden. Lisensgiveren vil imidlertid ofte være uvillig til å gå med på dette, ettersom kildekoden typisk vil representere deres mest beskyttede forretningshemmeligheter.

Som en løsning på denne interessekonflikten, kan det avtales en escrowavtale. Kildekoden vil da deponeres hos en trygg tredjepart, som sikrer at lisenstakeren får tilgang til kildekoden kun når det er nødvendig, typisk når lisensgiveren ikke lenger har mulighet til å opprettholde og oppdatere programvaren som lovet i kontrakten.

Escrow-/deponeringsavtalen sikrer også notoritet for opphavsretten til lisensgiver. Agenten opptrer etter avtalen partsuavhengig, og kan innestå for hvilken kode som er overlevert fra lisensgiver på ulike tidspunkter. I og med at det ikke finnes noen formell måte å sikre opphavsretten på, er dette et aktuelt alternativ, som partene selv kan gjennomføre.

Nærmere plikter og rettigheter mellom partene og agenten fremgår av escrowavtalen.

Når har du behov for en escrowavtale?

Tradisjonelle lovmessige vern som opphavsrett har sine begrensninger, spesielt ettersom opphavsrettslige brudd kan være vanskelig å bevise. En slik rettslig prosess vil også være både tidkrevende og kostnadskrevende.

Dersom du er lisensgiver, og ønsker å sikre deg mot misbruk av programvaren din, bør du vurdere å inngå en escrowavtale med lisenstaker. Det gjelder særlig ved skreddersøm, altså ved spesialutviklet programvare.

Hvis du som lisenstaker på den annen side vil sikre deg rett til vedlikehold av programvaren din, er det du som bør kreve en escrowavtale. Som lisenstaker, vil programvarens kildekode bli frigitt til deg dersom den andre parten, også kalt lisensgiveren, går konkurs eller på annen måte ikke klarer å opprettholde og oppdatere programvaren som lovet i programvarelisensavtalen. Lisenstakeren vil heller ikke ha fritt innsyn i kildekoden, med mindre det oppstår kritiske situasjoner som gjør at dette er nødvendig.

Codex Advokat som escrowagent

Codex Advokat tilbyr tjeneste som escrowagent ved softwareprosjekter og andre tilfeller hvor partene måtte ønske deponering. Tjenesten består hovedsakelig i forvaring av kildekoden fra lisensgiveren, og frigjøring av koden til lisenstakeren kun dersom vilkårene som er spesifisert i escrowavtalen er oppfylt.

Har du spørsmål knyttet til escrow? Snakk med oss.