Hjem
icon

IT-kontrakter

En kvinne forklarer noe på en dataskjerm for en mannlig kollega.

IT-kontrakter reiser spesielle problemstillinger, ettersom de i all hovedsak er en kombinasjon av produktkjøp og tjenestekjøp. Lovverket for tjenestekjøp dekker normalt ikke behovet partene har, og det er derfor stort behov for avtaleregulering. Staten har utviklet en rekke standardavtaler (SSA) for kjøp av IT- og konsulenttjenester, og denne består av 9 avtalemaler. Men hva er forskjellene mellom de ulike avtalemalene, og hvilken passer best i ditt tilfelle?

Dette får du vite om IT-kontrakter:

Når behøver du en IT-kontrakt?

IT-kontrakter kommer blant annet til anvendelse dersom du:

  • Trenger konsulentbistand
  • Skal kjøpe en løpende IT-tjeneste over internett
  • Skal kjøpe IT-utstyr eller programvare
  • Skal ha utviklet et IT-system
  • Har kjøpt IT som trenger vedlikehold
  • Skal kjøpe drift av et IT-system

Det er utviklet standardavtaler for de ulike situasjonene.

Statens standardavtaler

Statens standardavtaler (SSA) er avtalemaler som kan benyttes ved kjøp av IT- og konsulenttjenester. Unntaket er ved kjøp av rådgivningstjenester innen bygg og anlegg, hvor det er NS-kontraktene som er anbefalt.

Statens standardavtaler er utarbeidet av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) med innspill fra både kunder og leverandører. SSA-ene er gratis å bruke, og under hver avtale ligger en generell avtaletekst med bilag.

Dersom du ønsker å endre avtalen, skal dette gjøres i bilag. Det er i bilagene at avtalen tilpasses den konkrete anskaffelsen. Hvert bilag har en veiledende tekst, som forteller deg hvordan du skal fylle ut bilaget.

Avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L)

Denne tjenesten omfatter drift og vedlikehold. Avtalen egner seg til kjøp av standardiserte skytjenester, såkalte «as-a-service»-leveranser. Tjenesten kan også omfatte installasjon, konfigurering, tilpasning og/eller integrasjon.

Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel)

Bistandsavtalene er egnet til bruk ved konsulentkjøp når du har behov for kompetanse, men ikke helt vet hvordan sluttresultatet skal bli. Avtalene egner seg når du ikke har utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer sluttresultatet eller behovet, men kun en beskrivelse av den bistanden du ønsker at konsulenten skal yte.

Driftsavtalen (SSA-D)

Driftsavtalen omfatter et bredt spekter av driftssituasjoner, hvor fokuset ligger på standardiserte driftstjenester. Etableringen av driftstjenesten kan deles opp i delleveranser.

Kjøpsavtalen (SSA-K)

Kjøpsavtalen regulerer kjøp av IT-utstyr og/eller programvare. Den er også egnet ved kjøp av tilpasning av programvare, dersom du på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvordan IT-utstyret og/eller programvaren skal tilpasses. Leverandøren vil da levere utstyret og/eller programvaren ferdig tilpasset.

Oppdragsavtalen (SSA-O)

Oppdragsavtalen kan benyttes ved oppdrag der du klart har beskrevet sluttresultatet, og altså har utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer ditt behov. Konsulenten vil da ha resultatansvar, altså et selvstendig ansvar for en ferdig leveranse/oppdrag.

Rammeavtalen (SSA-R)

Rammeavtalen er en enkel overbygningsavtale, som gir mulighet til å gjøre avrop på de enkelte standardavtalene.

Smidigavtalen (SSA-S)

Smidigavtalen regulerer større programvareanskaffelser, hvor det skal benyttes smidig utviklingsmetodikk.

Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T)

Utviklings- og tilpasningsavtalen er beregnet for kjøp av programvare som skal utvikles eller tilpasses for kunden, dersom kunden ikke på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvordan programvaren skal utvikles eller tilpasses. Dette innebærer altså at du har behov for leverandørens ekspertise.

Avtalen egner seg for bruk dersom leverandørens spesifiseringsarbeid, det vil si utarbeidelse av detaljspesifikasjon, ønskes gjennomført i nært samarbeid med kunden.

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)

Vedlikeholdsavtalen kan benyttes ved levering av vedlikehold og service for utstyr og/eller programvare. Avtalen gir mulighet for lisensutvidelser, kompletteringskjøp eller ytterligere utvikling, så lenge det er i begrenset omfang innenfor et angitt målbilde for den aktuelle løsningen.

Har du spørsmål knyttet til IT-kontrakter? Snakk med oss.