Hjem
icon

Forhandler­avtale

En kvinne utfører varetelling.

En forhandleravtale er en avtale mellom en produsent, importør eller grossist og en forhandler. Ofte arbeider forhandleren i et geografisk avgrenset område eller overfor en spesifikk bransje eller kundesegment, og vil gjerne være det omsetningsmessige nest siste eller siste leddet for produktet overfor kundene. Forhandlerens funksjon vil systematisk fremgå av forhandleravtalen.

Dette får du vite om forhandleravtaler:

Hva er en forhandleravtale?

En forhandleravtale er en kontrakt som baserer seg på alminnelig avtalerett. Den opprettes mellom to parter, en grossist/importør og en forhandler. Forhandleren er det siste leddet overfor kundene, og er den parten som gjennomfører salget ut til brukerne. Forhandleren arbeider gjerne i et geografisk avgrenset område, for eksempel en by, et fylke eller en landsdel.

Hva bør en forhandleravtale inneholde?

Forhandleravtalen skal beskrive både forhandlerens funksjon, og betingelsene for gjennomføring.

En forhandleravtale bør regulere blant annet:

  • Hvilke rettigheter partene har, for eksempel disposisjonsrett eller markedsrett
  • Hvilke betalingsbetingelser som skal gjelde
  • Hvorvidt det foreligger eksklusivitet, altså om grossisten/importøren har flere forhandlere i det samme geografiske området
  • Ansvarsområdene til både grossist/importør og forhandler
  • Avtalens varighet, samt oppsigelse og oppsigelsestid

Dersom det foreligger premisser som ikke er avtaleregulert i kontrakten, kan dette skape uoverensstemmelse mellom partene. For eksempel kan endringer i markedet og leveringstilbud sette nye premisser, som kontrakten kanskje ikke dekker. Det kan også oppstå økonomiske skadevirkninger ved en oppsigelse, for begge parter.

Det vil derfor være fornuftig å ha et bevisst forhold til avtalen man har inngått, og eventuelt revidere denne underveis i forhandlerforholdet. En god avtale gir grunnlaget for et godt og langvarig samarbeidsforhold som er en god investering for begge partene.

Har du spørsmål knyttet til forhandleravtale? Snakk med oss.