Hjem

GDPR

General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR, er en personvernforordning som har som formål å styrke personvernet ved behandling av personopplysninger. Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018, og gjelder for alle land i EU og EØS. Forordningen er gjort til en del av norsk lovgivning gjennom personopplysningsloven, som trådte i kraft 20. juli 2018.

En kvinne med grått hår sitter foran en laptop.