Hjem

GDPR: Hvilke lover og regler gjelder?

General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR, er EUs personvernforordning som trådte i kraft i 2018. GDPR har som formål å styrke personvernet ved behandling av personopplysninger, og gjelder for borgere i alle land i EU og EØS. Forordningen er gjort til en del av norsk lovgivning gjennom personopplysningsloven, som trådte i kraft 20. juli 2018.

En dame ditter ved en laptop og holder en penn. Foto