Hjem
icon

Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T)

To menn som programmerer på PC.

SSA-T er en variant av statens standardavtaler, et sett med kontraktsmaler utviklet av Difi tilpasset IT- og konsulenttjenester. Alle kontraktsmalene ligger gratis tilgjengelig på nett og de finnes på både norsk og engelsk.

Viktige forhold du trenger å vite om utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T):

Når skal du bruke SSA-T?

SSA-T gjelder programvare som skal utvikles eller tilpasses spesifikt for kunden.

Ved kjøp av en standardprogramvare hvor denne ikke skal tilpasses kjøpers behov i særlig grad kan SSA-K være egnet for bruk i stedet.

Dette er en kjøpsavtale som benyttes ved rene kjøp, eller hvor kunden på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvordan programvaren skal være slik at leverandør har et gitt resultat de er forpliktet til å levere.

Hva er det viktig å huske på ved bruk av SSA-T?

Avtalen legger opp til et nært samarbeid mellom kunde og leverandør i utviklingen av spesifikasjonsarbeidet for produktet.

Både kunde og leverandør må gjøre en grundig jobb i forhold til spesifikasjonene av løsningen og ikke minst i forhold til å utarbeide en god og presis fremdriftsplan.

Kunden må være grundig i angivelsen av allerede eksisterende teknisk plattform som det kreves at programvaren skal fungere sammen med.

Videre er bestemmelser om testing og godkjenning sentrale.

Som kunde er det lurt å tenke på om det reelt sett er behov for en spesialtilpasset programvare. Dersom du egentlig kan benytte deg av en standardisert programvare med mindre tilpasninger vil dette normalt bli betydelig billigere for deg.

Vedlikeholdet av spesialtilpassede programvarer kan også bli dyrere enn vedlikehold av de standardiserte programmene.

Dersom det er nødvendig med en spesialtilpasset vare må kunden tenke over hvordan denne programvaren skal vedlikeholdes og driftes etter levering.

Utgangspunktet ved bruk av SSA-T er nemlig at leverandøren innehar eierrettighetene, mens kunden får en disposisjonsrett. Da kan det være utfordrende å finne en annen aktør til å utføre drift og vedlikehold i ettertid.

Ved behov for utenforstående sin bistand til dette kan det være lurt å avtale slik drift og vedlikehold med leverandøren av varen allerede på tidspunktet for avtale om utvikling. SSA-D og SSA-V kan være egnete avtaletyper i den forbindelse.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning ved valg av avtaletype
  • Tilpasning av kontraktsforhold
  • Forhandlinger mellom partene knyttet til håndtering av avtale
  • Tvisteløsning i forbindelse med kontrakter
  • Hjelpe deg med å fremme din sak for domstolsapparatet hvis det er behov for det

Har du spørsmål knyttet til utvikling- og tilpasningsavtalen (SSA-T)? Snakk med oss.