Hjem

Firmanavn og foretaks­navn

Navnet på firmaet eller virksomheten er viktig, ettersom dette er måten kunder, forbrukere og andre kan skille din virksomhet fra andre aktører på markedet. Et firmanavn må være unikt. Men hvilke navneregler må følges? Og hva skjer dersom det oppstår en konflikt i forbindelse med firmanavnet?

En kvinne står på kontoret og ser smilende mot kameraet.